COVID-19  Právo 

Home office za 5 minut 12 aneb jak co nejrychleji zavést práci z domova

Opatření spojená se zamezením nákazy COVID-19 se zpřísňují. Zatímco na začátku patřila práce z domova mezi benefit u všech, kteří kvůli návratu z rizikových oblastí zůstávali z preventivních opatření v karanténě, dnes je nutností pro celou řadu zaměstnanců. Co by měla firma rychle udělat, pokud práci z domova nemá nastavenou? Jak co nejrychleji zavést home office, aby byl zachován plynulý chod firmy, a co lze dořešit později?

Místo seminářů pro vás máme webcasty! Poslouchejte je živě nebo ze záznamu.

Neustále reagujeme na aktuální situace a přidáváme další webcasty nejen na téma home office. Sledujte stránku akce.deloitte.cz, kde se můžete bezplatně registrovat a vybírat z různých témat.

Webcast ze záznamu: Home office v karanténě a jiné otázky

Práce z domova krok po kroku
Co je nezbytné minimum a co se dá řešit později?

 1. Určete si, které skupiny zaměstnanců mohou pracovat z domova
 • Které pracovní pozice mohou pracovat z domova, protože to umožňuje jejich náplň práce?
 • Vyplatí se umožnit práci z domova i zaměstnancům, jejichž pracovní náplň není možné z domova vykonávat na 100 % ?
 • Mají zaměstnanci technické vybavení pro práci z domova (počítače, internetové připojení, kapacita sítí apod.)?
 1. Přijměte vnitřní předpis, který stanoví základní pravidla práce z domova
 • Zejména pro které pozice je práce z domova k dispozici, obecná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci z domova, pravidla rozvrhování pracovní doby a dostupnost zaměstnance, komunikace a zadávání práce
 1. Dohodněte se se zaměstnanci, aby pracovali z domova
 • Zaměstnavatel nemůže zaměstnance k práci z domova nutit, musí se s nimi dohodnout.
 • I zaměstnanci v zákonné karanténě nařízené hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem mohou pracovat z domova, musí však svého lékaře informovat, že nechtějí „neschopenku“.
 • Zaměstnanec v zákonné karanténě má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, kterou prvních 14 dní hradí zaměstnavatel
 1. Uzavřete se zaměstnanci individuální dohody o práci z domova
 • Zejména specifická pravidla pro BOZP, místo výkonu práce, pracovní doba, náhrady zaměstnanci za náklady vynaložené na práci z domova
 1. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci vědí, jak pracovat z domova
 • Uspořádejte pro zaměstnance školení, aby věděli, jak správně a efektivně využívat technické prostředky pro práci z domova
 1. Náhrady za náklady vynaložené na práci z domova
 • Zaměstnavatel má zákonnou povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů spojených s výkonem práce
 • Výši náhrady je možné určit dodatečně, nemusí být přesně stanovena při uzavírání dohody o práci z domova
 • Náhradu lze poskytnout jako zálohu, která se následně zúčtuje

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učnit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci pandemie koronaviru.

Pracující rodič vs. uzavření škol

 • Obecně platí, že zaměstnancům, kteří nepracují a pečují o dítě mladší 10 let, zpravidla náleží ošetřovné jakožto dávka poskytovaná ze systému nemocenského pojištění. Tato dávka se však vyplácí pouze po omezenou dobu, a to konkrétně po dobu 9 kalendářních dnů, resp. 16 dnů, jedná-li se o samoživitele. Z tohoto důvodu byl s ohledem na aktuální epidemii covid-19 přijat zvláštní zákon, na jehož základě náleží rodiči ošetřovné po celou dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s aktuální epidemií. Navíc došlo i ke zvýšení věkového limitu dítě, o nějž může být rodičem pečováno, a to na 13 let.
 • Současně platí, že zaměstnavatel je povinen dle zákoníku práce omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, pokud se jedná o zaměstnance, který pečuje o dítě mladší 10 let. Byť tento věkový limit nebyl v souvislosti s probíhající epidemií nijak upraven, domníváme se, že by zaměstnavatel měl omluvit nepřítomnost i u zaměstnanců, kteří pečují o dítě ve věku od 10 do 13 let, a to z důvodu důležité osobní překážky na straně zaměstnance.
 • Pokud se jedná o děti starší 13 let, je vhodné se se zaměstnavatelem na nepřítomnosti v práci domluvit. Eventuálně lze zvážit možnost čerpání dovolené či práce z domova, pokud zaměstnanci péče o dítě umožní řádně plnit jeho pracovní povinnosti. Práce z domova je však vhodným řešením nejen pro zaměstnance, kteří pečují o tyto starší děti, ale může být i zajímavou alternativou pro zaměstnance pečující o dítě mladší 13 let, pokud nechtějí u zaměstnavatele čerpat překážky v práci na straně zaměstnance.
 • V mimořádných případech mohou zaměstnanci žádat i o jednorázovou sociální dávku – tzv. mimořádnou okamžitou pomoc.
Home office COVID-19 Práce z domova Koronavirus
COVID-19  Deloitte živě 

Jaroslav Lehoučka z STRV: Ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita

„Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že ekonomická krize je tady, začali jsme se 100% soustředit na zefektivnění firmy, na efektivní využívání všech zdrojů, abychom byli schopni obstát i v náročném období,“ říká Jaroslav Lehoučka, finanční ředitel českého vývojářského studia STRV, které se dokázalo výrazně prosadit na americkém trhu. „Již dříve jsem ale řekl, že ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita.“ 

2. 7. 2020
COVID-19  Poradenství 

Krize má své vítěze i poražené, finančním ředitelům komplikuje další kroky přetrvávající nejistota

Opatrnost. To je teď klíčové slovo, pokud jde o další rozhodnutí. A finanční ředitelé to moc dobře ví. Jak ale řídit finance v době, kdy nevíte, jak se bude situace dále vyvíjet? Na jaké klíčové kroky je potřeba se zaměřit? Martin Buranský, seniorní poradce Deloitte pro CFO, říká, že finanční ředitelé teď musí začít řídit společnost od fundamentálních základů: „Už dnes je jasné, kdo jsou vítězové, a kdo jsou poražení, a kdo se pravděpodobně dostane z krize rychleji, či koho naopak čekají problémy. Na základě změn, které se teď dějí opravdu rychle, musí CFO začít upravovat finanční a obchodní strategii.“ 

30. 6. 2020
Technologie  Právo 

Priorita pro EBA: bezproblémový přístup třetích stran k vyhrazenému rozhraní bank

V červnu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nové stanovisko k výkladu vybraných ustanovení nařízení opravujícího regulační technické normy (RTS) pro silné ověření klienta (SCA). V předmětném stanovisku se EBA konkrétně věnovala problematice nastavení vyhrazených rozhraní pro třetí strany, konkrétně pro poskytovatele služeb informování o účtu (AISP) a poskytovatele služeb nepřímého dání platebního příkazu (PISP), ze strany poskytovatele platební služby vedoucího účet klienta (ASPSP). Jím poskytované rozhraní nesmí být nastaveno tak, aby třetím stranám vytvářelo překážky v jeho využití. 

25. 6. 2020