Udržitelnost  Daně 

Inovační fond: 100 milionů eur pro inovativní projekty v oblasti čistých technologií

Evropská komise vyhlásila 30. března třetí výzvu Inovačního fondu k předložení „malých projektů“ (do 7,5 milionu eur), která podporuje zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií a průmyslových řešení, jež přispějí k dekarbonizaci Evropy.

Na co lze získat podporu:

Inovační fond společně s Modernizačním fondem představuje klíčový nástroj Evropské komise, který napomáhá přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a umožňuje plnění závazků EU vyplývajících z Pařížské klimatické dohody. Vyhlášená třetí výzva podporuje malé projekty s kapitálovou náročností od 2,5 do 7,5 milionů eur. Podporovány jsou následující aktivity:

 • Tranzice energeticky náročných průmyslových odvětví
 • Výstavba a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
 • Ukládání energie a akumulace
 • Zachytávání, ukládání a znovuvyužití skleníkových plynů (CCS, CCU atd.)

Financování:

 • Výše způsobilých nákladů od 2,5 do 7,5 milionů eur
 • Dotace až 60 % způsobilých nákladů
 • Alokace výzvy 100 milionů eur

Termíny a lhůty:

 • Termín vyhlášení výzvy: 30. 3. 2023
 • Lhůta na podání projektových návrhů: 19. 9. 2023

Příprava žádosti do Inovačního fondu je časově poměrně náročná, pokud uvažujete o podání projektu, doporučujeme začít se zpracováním projektového záměru co nejdříve. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Aktualizace harmonogramu OP TAK pro rok 2023

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Aktualizace harmonogramu OP TAK pro rok 2023
Inovace Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right