COVID-19 

Jak čelit finančním dopadům pandemie? Předchozí ekonomické krize ukázaly, jak lze postupovat

Přestože pandemie koronaviru sužuje světovou ekonomiku poměrně krátkou dobu, mnozí již předpovídají, že bude mít za následek novou globální krizi. Řada odvětví už nyní zažívá silné ekonomické otřesy spojené s výpadkem dodávek, odbytu a celkovým zpomalením výrobního cyklu, které se pravděpodobně budou v následujících týdnech a měsících zintenzivňovat. Jak mohou společnosti čelit ekonomickým dopadům pandemie, kde by měly hledat finanční zdroje a jak se mohou poučit z předchozích ekonomických krizí?

Současná pandemie a přijatá nouzová opatření se nedotknou pouze cestovního ruchu, gastronomie, hotelnictví a souvisejících oblastí, ohrožena je i celá řada dalších odvětví včetně automobilového průmyslu. Z důvodu nedostatku komponentů a ve snaze zamezit šíření viru mezi zaměstnanci dočasně uzavřela dveře většina evropských automobilek, což má vliv na všechny státy, které jsou na tomto segmentu závislé, Česko nevyjímaje. Aby tato situace nebyla pro podniky likvidační, musí především sami podnikatelé, majitelé a management zaujmout aktivní stanovisko, správně si vyhodnotit aktuální situaci a přizpůsobit jí styl řízení.

Aktuální situace je v mnoha ohledech výjimečná a v posledních dekádách zcela bezprecedentní. Nástroje na řešení jejího finančního dopadu na společnosti se však principiálně neliší od těch, které se uplatnily v jiných krizí, včetně té finanční z roku 2008. Společnosti by tak více než kdy jindy měly dbát na plánování a na řízení cash flow, uvolňování prostředků z pracovního kapitálu, zavádění úsporných opatření, či hledání alternativních zdrojů financování. Pokud se některá společnost přes veškeré úsilí ocitne v situaci, kdy není schopna dostát svým závazkům, měla by zavčas přistoupit k sanačním nástrojům, které jí nabízí insolvenční zákon.

Současná pandemie koronaviru však přináší i problémy zcela nové, kterými jsou zásadní a náhlý výpadek tržeb, pracovní síly, dodavatelů a smluvních vztahů.

8 nástrojů, které se osvědčily v předchozích krizích
Co lze aplikovat i nyní?

 1. Plánování cash flow: Společnosti, které úspěšně přečkaly finanční krizi, dokázaly plánovat a řídit svou likviditu. Základem je 13týdenní výhled cash flow sestaven přímou metodou.
 2. Uvolnění likvidity: První a mnohdy nejsnáze dostupné zdroje prostředků se nachází přímo ve společnosti, „zamrzlé“ v pracovním kapitálu, které je třeba uvolnit z pohledávek a zásob.
 3. Krizové řízení: Turbulentní období vyžadují jiný přístup k řízení. Pokud firma nedisponuje těmito kapacitami, je na místě dočasně posílit vedení o zkušeného krizového manažera.
 4. Úlevy od partnerů: Krize postihuje celou ekonomiku. Některé firmy jsou více odolné, jiné méně. Cílem všech je ji přečkat, a tak je na místě vytěžit dlouholeté vztahy v zájmu solidarity a budoucí spolupráce.
 5. Kapitálové posílení: Finanční potíže mohou zrovna tak být zdrojem krachu jako příležitostí pro investici. Pokud je třeba firmu kapitálově posílit, investory lze nalézt za prakticky jakýchkoliv okolností.
 6. Refinancování: Nezdravá rozvaha, nevhodná struktura financování nebo rozdíly v zajištění financujících subjektů představují riziko a zároveň příležitost pro refinancování dluhu.
 7. Reorganizace: Pokud společnost čelí insolvenčnímu riziku a nelze jej řešit jiným způsobem, předem připravená a včasně realizovaná reorganizace umožní zachování kontinuity podniku.
 8. Zapojení odborníků: Vlastník či management společnosti čelí při vzniklé krizi nejen finančním, ale zejména provozním problémům. Jednou z možností, která se osvědčila, bylo dočasné angažování externích odborníků na krizové řízení.

Místo seminářů pro vás máme webcasty!
Poslouchejte je živě nebo ze záznamu

Neustále reagujeme na aktuální situaci a přidáváme další webcasty nejen na ekonomická témata. Další webináře najdete na akce.deloitte.cz.

A nezapomeňte si ze záznamu pustit náš webcast Jak čelit finančním dopadům COVID-19.

Likvidní tísně: kde najít finanční zdroje?

Pokud se společnost dostává do likviditní tísně, jedním z míst, kde může hledat finanční zdroje, je uvnitř firmy samotné, a to konkrétně v pracovním kapitálu. Jeho řízení bude v takovém případě sice náročnější, správný postup však může firmu dostat z toho nejhoršího a přispět ke zmírnění dopadů krize. Na co se tedy zaměřit?

 • Nižší poptávka bude znamenat potíže s přezásobením a zákazníci ze zasažených zemí budou zdržovat (tolik potřebné) platby. Možnou motivací může být nabídka slevy za platbu či faktoring.
 • Bude narušen provoz a dodávka, je proto potřeba připravit pohotovostní plány. Alternativní dodavatelé mohou být jedním z možných řešení.
 • Je třeba udržet kontakt s klíčovými partnery a zákazníky a porozumět i jejich aktuální situaci a případně na ní pružně reagovat.

Pokud dojde na nejhorší a u odběratelů nastane úpadková situace, je nezbytné, aby management včas uplatnil pohledávky a zajistil si tak možnost je nadále vymáhat a podílet se na řešení úpadku odběratele. Je rovněž možné, že konkurence využije kritické situace a uchýlí se k praktikám šikanozních insolvenčních návrhů – i na to je potřeba myslet, zavčasu se bránit a využít všech zákonných prostředků, které insolvenční zákon nabízí. V neposlední řadě je také velmi důležité zabezpečit již několikrát zmiňované krizové řízení.

Řešením mohou být externí odborníci, kteří nejenže poskytnou cenné rady a pomohou s nastalou situací, ale také sníží nejistotu interního managementu, čímž zvýší jeho efektivitu.

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učnit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci věnované dopadům koronaviru.

COVID-19 Koronavirus Finanční poradenství

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right