Udržitelnost 

Jak na CSRD jednoduše krok za krokem

S nástupem směrnice Evropské unie o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD) se společnosti musí zabývat tím, jestli se jich tato směrnice bude týkat, a pokud ano, v jakém časovém horizontu a rozsahu. Podle Evropské komise ovlivní nové požadavky zhruba 50 tisíc společností. První změny se projeví již na začátku roku 2025 při přípravě zpráv na finanční roky začínající 1. ledna 2024.

CSRD upraví způsob podávání informací týkajících se udržitelnosti v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Cílem směrnice je zlepšit dostupnost a spolehlivost těchto informací a vytvořit transparentní prostředí spojené s dopady aktivit jednotlivých firem na životní prostředí a společnost.

Jedním z ústředních pilířů CSRD je nutnost připravovat nefinanční zprávy v souladu s Evropskými standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy vyžadují podávání informací o široké škále témat týkajících se udržitelnosti, a to na základě vyhodnocení dvojí významnosti („double materiality“) daných témat konkrétních společností. Směrnice také vyžaduje externí ověření nefinančních informací.

Následující zjednodušený postup vás krok za krokem provede novými požadavky, odpoví na nejčastější otázky ohledně CSRD a pomůže vám vyhodnotit další kroky nutné pro vaši společnost.

Krok 1: Bude vaše společnost ovlivněna?

CSRD se týká nejen mimoevropských společností registrovaných na regulovaných evropských trzích, ale i mimoevropských společností, které sice na evropských trzích registrované nejsou, ale mají v EU významné aktivity. Požadavky se potom mohou týkat všech aktivit společnosti, evropských i mimoevropských. Některé dceřiné společnosti mohou být od požadavku oproštěny, je-li jejich reporting pokryt na vyšší úrovni konsolidace.

Krok 2: Kdy musíte zprávu připravit?

Časová osa reportingu podle CSRD bude záviset na několika faktorech, například velikosti a veřejné obchodovatelnosti vaší společnosti. Požadavky lze shrnout následovně:

 • V roce 2025 (za finanční roky začínající od 1. ledna 2024) budou reportovat velké subjekty veřejného zájmu (PIEs) a společnosti obchodovatelné na regulovaných evropských trzích (i ty se sídlem mimo EU) s více než 500 zaměstnanci.
 • V roce 2026 (za finanční roky začínající od 1. ledna 2025) budou reportovat velké evropské společnosti, evropské mateřské společnosti velkých skupin a mimoevropské společnosti registrované na regulovaných evropských trzích splňující alespoň 2 z následujících 3 podmínek:
  • aktiva v minimální výši 20 milionů eur;
  • obrat v minimální výši 40 milionů eur; a
  • více než 250 zaměstnanců.
 • V roce 2027 (za finanční roky začínající od 1. ledna 2026) budou reportovat evropské i mimoevropské malé a střední podniky (SMEs) obchodovatelné na regulovaných trzích v EU.
 • V roce 2029 (za finanční roky začínající od 1. ledna 2028) budou reportovat mimoevropské společnosti s významnými nebo veřejně obchodovatelnými dceřinými společnostmi v EU.

Krok 3: Co musí zpráva obsahovat?

Společnosti budou muset zveřejnit informace o dopadech, rizicích a příležitostech („IRO“) souvisejících s udržitelností a spojených s jejich aktivitami v souladu s ESRS. Tyto standardy, stejně jako standardy pro finanční výkaznictví, usilují o správnost, konzistenci a srovnatelnost nefinančních informací.

Na rozdíl od předchozích pravidel, například požadavků Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací o změně klimatu (TCFD), se CSRD nezaměřuje pouze na informace týkající se klimatu, ale vyžaduje zveřejnění kvantitativní i kvalitativních informací napříč všemi tématy týkajícími se udržitelnosti. Řeší tedy nejen oblast E (životní prostředí), ale také S (sociální) a G (správa a vedení).

CSRD vyžaduje vyhodnocení dopadů, rizik a příležitostí na základě dvojí významnosti, čímž se výrazně liší od jiných reportingových rámců, jako například TCFD nebo standardy vydávané ISSB. Přestože se různé instituce zapojené do standardizace zpráv o udržitelnosti snaží udržovat své požadavky v souladu, zdá se, že právě požadavky CSRD budou ze všech nejrozsáhlejší.

Krok 4: Kde budou informace zveřejněny?

CSRD požaduje uvedení informací o udržitelnosti ve zvláštní části Zprávy vedení (Výroční zprávy). Tato informace je důležitá zejména proto, že ostatní rámce společnostem dosud dovolovaly zveřejňovat tyto informace v separátní zprávě.

Informace týkající se udržitelnosti budou navíc nově muset obsahovat digitální tagování v souladu s taxonomií, která pomáhá uživatelům lépe se v dokumentu orientovat.

Krok 5: Je požadováno externí ověření informací?

CSRD přichází s novými pravidly na ověřování nefinančních informací. Externí auditor bude muset tyto informace ověřovat již od prvního roku, a to nejprve s omezenou jistotou. Úroveň ověření může být následně navýšena na přiměřenou jistotu.

Pro sjednocení a propojení finančních a nefinančních informací by ověření informací o udržitelnosti měl provádět statutární auditor, jednotlivé členské státy ale mohou povolit, aby tuto prověrku provedl další nezávislý ověřovatel. Zpráva auditora musí být veřejně přístupná v rámci Výroční zprávy.

Krok 6: Jak se řeší informace z hodnotového řetězce?

CSRD dále požaduje uvádět ve zprávě informace z celého hodnotového řetězce. Nejedná se tedy pouze o dodavatele, ale například i o dopravu k zákazníkovi nebo o další zpracování. Z toho vyplývá, že i společnosti, které nespadají do žádné kategorie, pro které je CSRD přímo povinná, budou muset výhledově poskytovat informace o udržitelnosti svým obchodním partnerům spadajícím pod CSRD.

Neodkládejte přípravu

Požadavky CSRD a s ní souvisejících ESRS standardů jsou velmi rozsáhlé a společnosti, obzvláště ty, kterých se nové povinnosti budou týkat již v první vlně, nemají moc času na přípravu.

Přijďte na naši expertní diskusi na téma „Sustainable Supply Chain: hrozba, nebo příležitost pro vaši společnost?“ a zeptejte se našich odborníků na zkušenosti ze zahraničních i českých projektů, abyste se v tom nemuseli topit sami. Podíváme se na vše nejen z pohledu právního, daňového a reportingového, ale i z hlediska požadavků na datový management a možných příležitostí, které mohou z reportingové povinnosti vyplynout. Akce se koná 18. října 2023 v prostorách kanceláří Deloitte a registrovat se na ni můžete zdarma na našem webu.

ESRS CSRD Udržitelnost

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right