Poradenství 

Jak sestavit efektivní agilní tým? Důležití jsou ohleduplní kolegové, silný lídr i proaktivní Scrum Master

Cílem každé agilní organizace by mělo být vytvoření vysoce efektivních agilních týmů, které společně překonávají překážky, slaví úspěchy a nesou odpovědnost za neúspěchy. A i když firma vybere velice schopné lidi a sestaví na první pohled silný tým, může se stát, že spolupráce nefunguje a výstupy neplní očekávání. Důvodů neefektivního fungování pak může být celá řada. Jak takové problémy včas odhalit a napravit a jak vytvářet skutečně agilní týmy, jsme pro vás shrnuli v našem článku.

Mezi klasické příklady neefektivního fungování mohou být situace, kdy firma vytvořila tým, který nikdo netáhne (tzv. The Sinking Ship), je nestabilní z pohledu práce (tzv. The Roller Coaster) nebo z pohledu kapacit (tzv. The Merry-Go-Round), případně se nijak nezlepšuje (The Well-oiled Machine). Podívejme se nyní na jednotlivé typy těchto týmů podrobněji.

The Sinking Ship: Tým, který nikdo netáhne

Tento typ neefektivního týmu může mít dvě varianty. Tou první je stav, kdy je tým plný pracovníků, kteří nesleví na svých prioritách, aby dali prostor k rozvoji jednotlivým kolegům. V týmu vznikne atmosféra napětí, konfliktů a přetahování se o seniorní pozice. V souboji o překonání kvalit jiného pracovníka pak ztrácí tým zájem o cíle, kterých by měl jako celek dosáhnout. V takovém týmu je potřeba vytvořit prostor pro vzájemnou důvěru a klást důraz na oslavu společného úspěchu. Pokud organizace sestaví tým z lidí s různými znalostmi a rozdílnou senioritou, vytvoří tak prostor pro motivaci nebo vzdělávání.

Druhou variantou The Sinking Ship týmu je skupina, ve které je přítomen jeden šiřitel negativní energie. Tato osoba může zastupovat jakoukoliv roli v týmu, i Scrum Mastera. Tento člověk utlačuje názory ostatních, nenechá nikomu jinému prostor k vyjádření, nesouhlasí s návrhem implementace, nebo si myslí, že práci někoho jiného by zvládl lépe a nebojí se o tento svůj pocit dělit s ostatními. V tomto případě je nutné řešit situaci prioritně, v první řadě vyslechnout stížnost a navrhnout nápravu (pokud je to možné). Jedná-li se o pouhého narušitele, který nemá oprávněný důvod působit negativně, je dobré ho z týmu přemístit a zvolit vhodnou komunikaci směrem dovnitř týmu.

The Roller Coaster: Tým nestabilní z pohledu práce

Jednou ze zásad Agile je vytvoření stabilního prostředí. V týmu The Roller Coaster střídá Product Owner nebo liniový manažer dle svých kapacit přístupy mikromanagementu a úplné ignorace. Členové týmu tak mají zhoršené podmínky pro plánování pracovních aktivit a v průběhu práce bývají často rušeni od své hlavní činnosti velkým množstvím drobných dotazů na aktuální stav zadaného úkolu a průběh dodávky. Scrum Master by se měl snažit tým chránit, sám je ale v tomto případě zavalen velkým množstvím zpráv. Nejlepším způsobem, jak tuto situaci řešit, je udržovat odpovídající vizuální nástroj (např. burndown chart) a alespoň týden dopředu předpřipravit soubor úkolů (backlog) pro plánování, ze kterého nelze ustupovat. Také je vhodné doplnění mentoringem příslušného „narušitele“ s tím, že mu například Scrum Master vysvětlí dopad jeho jednání.

The Merry-Go-Round: Tým nestabilní z pohledu kapacit

Hlavním problémem týmu The Merry-Go-Round je nadměrné střídání členů týmu, což má za následek narušení týmového prostředí, ztrátu kapacit na zaučení, a v důsledku i celkovou nespokojenost. V tomto případě je nutné jít do hloubky a pojmenovat důvod kontinuálních odchodů z týmu. Jsou členové týmu nespokojení s náplní práce? Jsou nedostatečně motivovaní? Nebo nerozumí cílům, kterých mají dosáhnout? Velkou roli v tomto případě může sehrát Scrum Master, který by měl zajistit bezpečné prostředí se vzájemnou důvěrou, rozumět týmu a navrhnout případnou nápravu. Zlepšení lze zajistit větším důrazem na strategii daného produktu či služby nebo důslednou retrospektivou, která odhalí nedostatky.

The Well-oiled Machine: Tým, který se nezlepšuje

Poslední z uvedených neefektivních týmů je The Well-oiled Machine, u kterého problém není na první pohled zřejmý. Někteří Scrum Masteři či manažeři zaměňují tento typ s vysoce efektivním týmem, to je však chyba. Ačkoliv tým splňuje některé podmínky – je stabilní, kooperující a transparentní – jeho problémem je, že se nadále nerozvíjí a nehledá příležitosti pro svůj růst. Lze říct, že tým zakrněl. Pravdou je, že tento typ týmu společnost neohrožuje, avšak ani ji neposouvá před konkurenci. Aby se tým rozvíjel, je potřeba udržet týmovou zvědavost a motivaci, a to například pomocí zajímavých školení nebo transparentní komunikace komplexnosti projektu a jeho dopadů. Také může v tomto případě pomoci, pokud se Scrum Master ve spolupráci s Product Ownerem pokusí tým motivovat k dosažení vyšších cílů.

Každá pracovní skupina bez výjimky si samozřejmě musí projít fázemi formování, krize a stabilizace, avšak jen některé týmy se mohou stát vysoce efektivními. Scrum Master by měl usilovat o rozvoj členů, jejich spokojenost, udržovat nastavené agilní procesy a udržovat tým motivovaný. Pokud v týmu existují problémy, je první osobou, která by na ně měla upozornit.

Naši specialisté se u klientů často setkávají s výše uvedenými typy týmů a se stavem, kdy některé nedostatky jsou interně přehlíženy. Neděje se tak úmyslně, ale pouze s pomocí jiného, svěžího úhlu pohledu z externího prostředí je lze napravit. K mapování nedostatků lze využít komplexní ohodnocení týmu a jeho agilní maturity. Tento nástroj a agilní specialista nejenom pomohou týmu nalézt překážky a nedostatky, které sami členové nevidí, ale zároveň také poskytnou návrh na nápravu pro další kontinuální růst.

Přečtete si také náš předchozí článek, ve kterém jsme jsme rozebírali podstatu agilního projektového řízení a výhody, které přináší při zvládání krize. Každá firma si může vybrat agilní metodiku, která jí vyhovuje nejvíce. K letošnímu roku můžeme napočítat přibližně padesát agilních metodik a rámců a stále vznikají další dle aktuálních trendů. Výběrem optimální metodiky a nastavením procesů to pro organizaci nekončí, ale naopak začíná.

Strategické plánování Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right