Technologie  Deloitte živě 

Jak využívat chytré technologie ve výrobním procesu? I o tom se mluvilo na našem dalším popup akcelerátoru

Průmysl 4.0 – to je klíčový termín několika posledních let. Jakým způsobem lze již nyní integrovat kyberneticko-fyzikální systémy do výrobních procesů v továrnách a jaké výhody tyto chytré nástroje přinášejí? Přečtěte si reportáž z nejnovějšího Deloitte popup akcelerátoru, který se tentokrát zaměřil na téma Industry 4.0.

Společným jmenovatelem zářijového akcelerátoru byla digitalizace. Svá chytrá řešení z oblasti prediktivní údržby, logistiky, optimalizace supply chainu či zefektivnění výroby přišli představit zástupci pěti startupů. Všichni měli sedm minut na to, aby publiku přiblížili svůj produkt, jeho fungování, přínos i konkurenční výhody. Prostřednictvím aplikace pak přítomní rozhodli o tom, který startup je nejvíce přesvědčil.

Popup akcelerátor zaměřený na Průmysl 4.0

„Sbírat data nestačí. Důležité je zpracovat je a umět je předat zaměstnancům takovým způsobem, aby jim všichni rozuměli,“ řekla na úvod společnost Plantyst, která nabízí software pro zefektivnění procesů ve výrobě. Řešení v sobě zahrnuje nejen monitoring chodu a produkce všech strojů zapojených do výroby, ale umožňuje také vytvářet přehledné reporty, z nichž mohou zaměstnanci jednoduše získat přehled o efektivitě práce v rámci jednotlivých směn.

Většina lidí při příchodu do práce chytré telefony odkládá. Startup B2A to chce změnit a přichází s různými typy aplikací pro optimalizaci výrobního procesu. Jsou to například aplikace jako „Pracoviště“, „Mistr“, „Sklad“, které jsou klientům dodávány společně s iPady, v nichž jsou již nainstalované. Například v aplikaci „Fronta práce“ se pracovníkům zobrazuje čas zahájení práce na daném pracovním příkazu, čas předpokládaného ukončení, jaké nářadí bude k práci potřeba a tzv. časová osa – historie, kdo, co a kdy provedl na daném pracovním příkazu.

Zefektivnění a optimalizaci výrobního procesu si klade za cíl také aplikace společnosti Factorify. Jejím hlavním přínosem je kapacitní plánování, které spočívá v okamžitém přepočítávání výrobního plánu podle aktuální situace. Aplikace například přihlíží k tomu, jací lidé a kdy jsou v práci, kdo bude kdy na dovolené, kdy bude k dispozici materiál či jaké nářadí bude každý konkrétní pracovník potřebovat.

Když se uvnitř stroje něco porouchá, je to slyšet. Zkušení mechanici podle zvuku, který přístroj vydává, dokonce zvládnou detekovat, o jakou poruchu se jedná. Startup Neuron soundware se rozhodl „naučit“ tuto schopnost svůj produkt. V současné době tak tato společnost nabízí technologii fungující na bázi neuronových sítí, která dokáže na základě zvukové analýzy nejen diagnostikovat závadu u zařízení přímo v provozech, ale dokonce takovou závadu předvídat. Neuron Soundaware už se v poslední době úspěšně prosazuje i na zahraničních trzích.

Prediktivní údržba je i jednou z funkcí, kterou v rámci svého produktu nabízí jediný zahraniční startup na tomto popup akcelerátoru, společnost Relimetrics. Nefunguje však na bázi auditivní jako výše zmíněný projekt, nýbrž vizuální, a to díky sledování výrobních zařízení v reálném čase prostřednictvím průmyslové kamery. Software, který německá firma nabízí, dále zajišťuje optimalizaci auditu kvality, digitalizaci vizuální kontroly výrobků či řízení procesů v rámci výroby. Podle údajů firmy zvyšuje software produktivitu klientů o 50 až 80 procent.

A kdo zaujal nejvíc? První místo obsadila společnost Neuron soundware, která získala účast na strategickém workshopu od Deloitte Private. Gratulujeme!

Připomeňte si další akcelerátory, které jsme v roce 2018 uspořádali

Real Estate popup akcelerátor

Smart Mobility popup akcelerátor

popup akcelerátor Průmysl 4.0
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [únor 2019]

Jedním z hlavních témat IP/IT oblasti je i nadále rekodifikace autorského práva na jednotném digitálním trhu, jehož nyní již schválené paragrafové znění je připraveno pro finální volbu v evropském parlamentu. Na poli ochranných známek pak vešla v účinnost novela zákona o ochranných známkách a překvapilo i rozhodnutí, kterým v Evropě společnost McDonald’s přišla o svou ochrannou známku na označení Big Mac. V oblasti umělé inteligence došlo k vydání vodítek Radou Evropy, tentokrát ve vztahu ke zpracování osobních údajů. 

18. 2. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [únor 2019]

Na poli telekomunikací byla vydána zpráva Českého telekomunikačního úřadu, ve které uvádí hlavní priority pro rok 2019 – úřad chce primárně podporovat již fungující trh mobilních služeb a vytvářet podmínky pro rozvoj nových sítí. Mimo zprávy pak došlo k rozhodnutí prvního sporu o přístup k infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

18. 2. 2019