Daně 

Jersey: nové požadavky na ekonomickou podstatu

Dne 23. října 2018 představil ministr pro vnější vztahy ostrova Jersey návrh legislativy, která implementuje zvýšené požadavky na ekonomickou podstatu pro některé společnosti se sídlem na ostrově Jersey.

Pokud bude návrh opatření schválen, začne platit od 1. ledna 2019 a bude se týkat společností se sídlem na ostrově Jersey, jejichž účetní období začíná 1. ledna 2019 nebo po tomto datu, a které realizují vybrané činnosti. Návrh opatření se týká podniků realizujících činnosti v těchto odvětvích: bankovnictví, financování a leasing, držba duševního vlastnictví, správa fondů, logistika, činnost ústředí, pojišťovnictví, činnosti holdingových společností a podnikání center distribuce a služeb.

 

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right