Technologie 

Kancelář bez papíru řeší čím dál tím více firem, paperless projektům nahrává GDPR i rychlejší návratnost investic

Pojem „kancelář bez papíru“ není novým pojmem, teprve poslední dobou ale dostává konkrétních obrysů. Firmy řeší, jak se papíru buď zcela zbavit, nebo jak omezit jeho (nad)užívání. Nejde přitom například „jen“ o výměnu tradičního papíru za recyklovatelnou variantu, ale o kombinaci strategie a technologie u těch procesů, kde je možné snížit jeho spotřebu, nebo ho v procesu zcela odstranit. To vše s ohledem na potřeby klientů, zákazníků, ale i regulační a právní požadavky.

Na semináři Výzvy digitalizace finančních procesů jsme řešili i tohle aktuální téma. Dobrou zprávou je, že na bezpapírový trend se zaměřuje čím dál tím více firem a že se zrychluje návratnost do „paperless“ projektů. Z části i proto, že klesá cena technologií, které jsou pro realizaci tohoto kroku nejdůležitější. Nový trend ve firmě zpravidla odstartuje zadání vedení, rozhoduje i potřeba snížit náklady, ale také změny v regulatorice a reportingu nebo zavedení nových procesů.

V dnešní době často skloňované GDRP je jednou z regulatorních změn, které nahrávají projektům paperless. Kontrola elektronických dat je totiž mnohem propracovanější, než kontrola přístupu k papírovým dokumentům. Naopak brzdou bývá nejasné nastavení procesů, přesvědčování financí a právníků o smysluplnosti tohoto trendu nebo edukace zaměstnanců, aby začali pracovat v novém procesu.

NA CESTĚ KE KANCELÁŘI BEZ PAPÍRU

Papír se ve firmách vyskytuje v celé řadě oblastí, a způsobů, jak vygenerovat další, je opravdu hodně. Pokud tedy společnost chce nastartovat změnu, nemusí se hned vrhat na plný přechod a nasazení nejmodernějších technologií, zpočátku může jít o jednodušší kroky nebo o kombinaci různých kroků, které spočívají ve změnách v procesech, nasazení různých netechnických opatření. Jak tedy na kancelář bez papíru?

V první řadě je potřeba zanalyzovat stávající stav, identifikovat konkrétní oblasti, ale i rizika a dopady v rámci plánovaných změn. Následovat musí strategie, doporučení vhodných variant a dalších kroků, které povedou k jejímu naplnění. Tyto kroky by měly být realizovány ve spolupráci s odborníky, kteří mají přesah do všech dotčených oblastí. Nejde totiž jen o technologické provedení, ale například o dostání závazkům vyplývajících z Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které stanovuje, jak uchovávat, archivovat nebo skartovat dokumenty s citlivými daty.

Jak se zbavit papíru v pěti krocích

1. Definujte si rozsah, cíle: Je to investice, a nemusí být úplně malá, do „odpapírování“ kanceláře zapojte všechna oddělení, protože to není jen o účtárně

2. Navrhněte proces: Jděte do detailů, zaměřte se na tzv. budoucí konzumenty, tedy všechny ty, kteří budou vaše dokumenty potřebovat (např. Finanční úřad v rámci kontroly, nebo dokonce i soud, pokud dojde ke zpochybnění nároku na odpočet DPH); zaměřte se také na různé scénáře a kanály, kterými daný typ dokumentu do firmy přichází nebo vzniká.

3. Vyberte odpovídající technické řešení, napojte se na robotiku

4. Investujte čas do implementace a následného ladění

5. Nezapomeňte na revize, nepodceňte analýzu: Bez pravidelné kontroly se neobejde, důležité je pohlídat si skartační lhůty, přístup k dokumentům, obnovu archivu, pokud budete potřebovat použít dokumenty staršího data

PRÁVNÍ ÚPRAVA JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR

Rozhodující je samozřejmě také právní úprava, která stanovuje, jak uchovávat „vnitřní“ dokumenty (Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví), účetní dokumentaci (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), daňové doklady (Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH) či zaměstnanecké dokumenty (např. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Při převodu dokumentu do elektronické podoby (např. skenováním) musí jít o formát, který zaručí neměnnost jeho obsahu a umožní následnou čitelnost – třeba pro potřeby daňové kontroly. Data tedy musí být uchovávána tak, aby byla zaručena věrohodnost původu daňových dokladů, neporušenost jejich obsahu a čitelnost pro fyzickou osobu.

Výhody převedení dokumentů do digitální podoby

  • Lepší vytěžování dat
  • Rychlejší komunikace
  • Zjednodušení celé řady procesů
  • Automatické zálohování
  • Eliminace ztráty či poškození dat
  • Rychlé vyhledávání v dokumentech
  • Ekologický aspekt

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right