Nemovitosti 

Kdo kupuje byty v Praze? Nejčastěji lidé ve středním věku v developerských projektech

Typický nákupčí nemovitosti v Praze je ve věku 31 až 40 let, je to spíše žena české národnosti, která si kupuje byt v developerském projektu jako fyzická osoba. Zjistěte, jaká další specifika provázejí pražský nemovitostní trh.

Na základě dat portálu Cenovamapa.org jsme zpracovali analýzu týkající se struktury prodejů bytů a domů v Praze za 3. kvartál roku 2017. Z analýzy kromě jiného vyplývá, že nejaktivnější skupinou kupujících jsou lidé ve věku od 31 do 40 let a nejvíc nakupují v developerských projektech. Tato skupina uskutečnila v Praze ve sledovaném období více než 60 % všech nákupů a dá se předpokládat, že vzhledem k ekonomické situaci bude tohle číslo v příštích letech i nadále růst.

Více než tři čtvrtiny prodejů spadají do kategorie standardních – to znamená prodej mezi fyzickými osobami navzájem nebo prodej mezi fyzickou a právnickou osobou. V pořadí druhé nejpočetnější jsou převody jednotek z družstevního vlastnictví do osobního. Za námi sledované období se jich uskutečnilo více než 600 a představují kolem 12 % ze všech transakcí v Praze.

Největší úspěch v počtu prodejů slavili tradičně transakce v developerských projektech, které se zasloužili o polovinu všech prodejů v Praze. I když jsou byty v těchto projektech dražší, představují pro kupující zajímavou investiční příležitost.

Zajímavý je také pohled na to, zda více bytů a domů kupují ženy nebo muži. Na základě dat jsme schopní říci, že zatímco v kategoriích developerských projektů, cihlových domů a panelových domů je bilance téměř vyrovnaná, v případě koupě rodinných domů jsou v převaze muži, a to konkrétně v 6 z 10 případů.

Pokud jde o cizince, procentuálně nejvíce jich kupovalo byty v developerských projektech. Celkově v tomto případě tvořili zhruba 8 % všech kupujících, nejčastěji šlo o nakupující z Ruské federace a ze Slovenska. Naopak nejméně si cizinci pořizovali rodinné domy, kde figurovali jen u 2 % transakcí. Podle národnosti přesně v opačném pořadí, než v případě bytů, tedy nejvíce kupujících bylo mezi Slováky.

Typický nákupčí aneb kdo nejčastěji kupuje byty v developerských projektech v Praze:

  • Je ve věku 31 až 40 lety
  • Byt si kupuje sám, jako fyzická osoba
  • Je české národnosti
  • Více žen (52 %) než mužů (48 %)

Zdroj: Data Deloitte, údaje jsou za 3Q roku 2017

Nemovitosti 

Rozvoj českých měst: Největší brzdou je proces povolování, komplikovaná je i komunikace mezi jednotlivými aktéry

Aby se velká města mohla dále rozvíjet, je nezbytná efektivní spolupráce městských správ a developerů. Pro příklady nemusíme chodit daleko – významný důraz na kooperaci municipalit, projektantů, investorů a dalších subjektů kladou například Varšava, Mnichov, Bordeaux nebo Kodaň. Uvedeným městům, jejich rozvoji a systémům developerských kontribucí jsme se věnovali i v naší Deloitte studii. Jak probíhá rozhodování o využití daného území? Jakým způsobem jsou nastaveny role jednotlivých aktérů? A co si z přístupu zahraničních měst může odnést Praha? Odpovědi na tyto a další otázky zazněly v našem live streamu. 

10. 2. 2021
Nemovitosti  Daně 

Novela zákona o dani z nemovitých věcí: Kdo má povinnost podat v roce 2021 daňové přiznání?

Na základě novely zákona o dani z nemovitých věcí je v případě rozporu mezi údaji v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí. Pro poplatníky, kteří historicky ve svých přiznáních k dani z nemovitých věcí vycházeli ze skutečného stavu pozemků, to může znamenat povinnost podat daňové přiznání v roce 2021. 

12. 1. 2021
Nemovitosti  Právo 

Dopad koronavirové pandemie na nemovitostní trh

Vládní opatření přijatá v souvislosti s druhou vlnou koronavirové pandemie opět omezila fungování řady firem a podnikatelů. Jako jeden z nástrojů pro zmírnění negativních dopadů tohoto omezení schválila vláda program Covid – Nájemné 2, v jehož rámci mohou podnikatelé a firmy žádat o dotaci na komerční nájem. Od první výzvy se liší tím, že již neobsahuje podmínku, aby pronajímatel slevil žadateli minimálně 30 procent nájemného. Za jakých podmínek se tedy může žádat? A jak trh s komerčním nájmem poznamenala současná krize? 

1. 12. 2020