Daně 

Konsolidační balíček: navrhované změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Jak jsme vás již informovali, dne 30. 6. 2023 vstoupil do legislativního procesu návrh Konsolidačního balíčku. V rámci vnějšího připomínkového řízení došlo k určitým změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů s tím, že jejich další úpravy se očekávají během projednávání v Poslanecké sněmovně. Podívejme se tedy, co zákon aktuálně navrhuje.

Zaměstnanecké benefity a jejich ocenění

V našich předešlých článcích jsme vás již informovali o zásadních změnách v pojetí zaměstnaneckých benefitů, které Konsolidační balíček přináší. Obecně lze říci, že většina zaměstnaneckých benefitů bude u zaměstnavatele považována za daňově uznatelný výdaj, ale s povinností dodanění takového příjmu na straně zaměstnance.

Je pravda, že touto úpravou dochází v zákoně k vypuštění mnoha výjimek, na druhou stranu tato změna přináší problém ocenění plnění, které má být zaměstnanci dodaněno, což odborná veřejnost ve vnějším připomínkovém řízení silně kritizovala. Proto na některé otázky přináší důvodová zpráva návrhy odpovědí. Namátkou vybíráme následující komentáře uvedené v důvodové zprávě:

  • V případě nepeněžitého stravování je hodnota jídla, která je výchozím bodem pro dodanění příjmu pro zaměstnance, určena jako cena, za kterou se jídlo prodává nebo by se prodávat mohlo. Tato částka je následně případně snižována o příspěvek zaměstnance.
  • Obecně tedy bude příjmem zaměstnance rozdíl mezi úhradou zaměstnance zaměstnavateli a cenou poskytnutého plnění určenou podle zákona o oceňování majetku nebo cenou, která je zaměstnavatelem účtována jiným osobám, a to i kdyby zaměstnavatel získal dané plnění od svého dodavatele se slevou.

K tomu dodáváme, že správnost ocenění příjmů plynoucích zaměstnancům ze zaměstnaneckých benefitů bude muset být prokazována zaměstnavatelem.

Zaměstnanecké benefity a rodinní příslušníci

V dosavadním pojetí zaměstnaneckých benefitů bylo možné považovat za daňově uznatelný výdaj pouze plnění pro zaměstnance, a nikoliv pro jeho rodinného příslušníka, a to přes to, že se jednalo o zdanitelný příjem konkrétního zaměstnance. Tato úprava přinášela v praxi mnoho nejasností v otázce daňové uznatelnosti výdajů, například pokud bylo zahraničnímu pracovníkovi poskytnuto ubytování, kde s ním bydlela v České republice i jeho rodina. Tuto problematiku zákon nově řeší a říká, že za určitých okolností, tj. obecně pokud se jedná o výdaje na sociální podmínky nebo péči o zdraví rodinného příslušníka zaměstnance vyplývající z kolektivní smlouvy nebo jiného předpisu zaměstnavatele, se může jednat o daňově uznatelný náklad.

Služební vozidlo

Dochází k úpravě částky, která se zaměstnanci dodaňuje v případě, že bezplatně používá vozidlo pro soukromé a služební účely. Nově se tak rozšiřuje spektrum sazeb o tzv. bezemisní vozidla a zaměstnanci by se, zjednodušeně, za každý měsíc dodaňovalo:

  • 0,25 % vstupní ceny, jedná-li se o bezemisní vozidlo;
  • 0,5 % vstupní ceny, používá-li zaměstnanec nízkoemisní vozidlo; a
  • 1 % vstupní ceny v ostatních případech.

V této souvislosti se zavádí definice bezemisního vozidla jakožto silničního motorového vozidla, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii či vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2. Pro úplnost dodáváme, že zaměstnanci se bude dodaňovat určené procento z plné vstupní ceny vozidla bez vlivu případné dvoumilionové limitace výdajů u vozidla kategorie M1.

Daňová úprava zaměstnaneckých benefitů je v rámci Konsolidačního balíčku jedno z nejožehavějších témat. Očekává se, že v rámci legislativního projednávání proběhne vášnivá debata a že tento návrh možná dozná dalších změn. Vše pro vás budeme sledovat a přineseme vám novinky v našich článcích a webcastech.

Odměňování zaměstnanců Přímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right