Daně 

Krátce z mezinárodních daní: Dánský návrh zákona ukončí ustanovení o zpětné účinnosti fúze

Na základě návrhu dánského ministerstva financí nebudou mít společnosti v Dánsku, které se účastní přeshraničních fúzí, možnost stanovit rozhodný den fúze zpětně.

Novela daňového zákona o fúzích zavádí pravidlo, na jehož základě nesmí být žádná fúze, jíž se účastní dánská společnost, považována za účinnou před datem uzavření smlouvy o fúzi. Pokud tento návrh schválí parlament, bude nový zákon účinný od 23. května 2018.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right