Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [březen 2022]

Přinášíme vám aktuální zprávy z oblasti mezinárodního zdanění, v nichž se dočtete například o tom, že belgická finanční správa představila plán daňových kontrol převodních cen na rok 2022 nebo že podle Soudního dvora EU je informační povinnost ve Španělsku porušením volného pohybu kapitálu.

Evropská komise: Plán řízení na rok 2022

Dne 7. března 2022 vydala Evropská komise pro oblast zdanění Plán řízení na rok 2022. Hlavní kroky tohoto plánu jsou v souladu s dříve zveřejněným Pracovním programem Komise na rok 2022. Plán definuje pět základních priorit Generálního ředitelství pro daně a celní unii, a to: 1) Provedení reformy daně z příjmu právnických osob; 2) podpora Zelené dohody EU; 3) reforma celní unie; 4) ochrana finančních zájmů EU a 5) modernizace daňové a celní správy.

OECD: Únorový report pro G20

Dne 18. února 2022 zveřejnil generální tajemník OECD Daňovou zprávu adresovanou ministrům financí a guvernérům centrálních bank skupiny G20, která poskytuje aktuální informace o tématech, včetně shrnutí práce Inkluzivního rámce G20/OECD pro BEPS v oblasti dvoupilířového systému k řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Zpráva rovněž poskytuje aktuální informace o implementaci pravidel BEPS, vývoji v oblasti daňové transparentnosti a pokroku dosaženém při podpoře rozvojových jurisdikcí za účelem budování udržitelných základů daňových příjmů.

Belgie: Plán daňových kontrol převodních cen na rok 2022

Národní tým pro kontrolu převodních cen (TP) belgické finanční správy zahájil cyklus kontrol pro rok 2022. Společnosti podléhající daňové kontrole převodních cen v roce 2022 budou vybrány na základě výsledků analýzy posouzení rizik provedené softwarem „MANTRA“ finanční správy. Ve výběrovém řízení bude posouzen soulad s belgickými požadavky na dokumentaci převodních cen. Poplatník může být pro daňovou kontrolu vybrán s vyšší pravděpodobností, pokud neodevzdal formulář k převodním cenám nebo podal formulář obsahující neúplné informace či podal nesprávný formulář nebo pokud podal formulář s prodlením. Na rozdíl od předchozích let budou vybrané společnosti nejprve pozvány na předkontrolní schůzku, jejímž cílem bude získat základní přehled o fungování společnosti.

Španělsko: Informační povinnost je porušením volného pohybu kapitálu, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl ve věci C-788/19 z 27. ledna 2022, že doměrek daně ve výši 150 % a paušální sankce za nedodržení nebo částečné či opožděné splnění povinnosti poskytnout správcům daně informace o majetku a právech držených v jiných členských státech EU nebo EHP jsou nepřiměřené a nezaručují volný pohyb kapitálu, čímž představují porušení článku 63 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Zavádí totiž rozdílný informační přístup ke kapitálovému majetku vlastněnému osobami povinnými k dani ve Španělsku, kdy je pro takový kapitálový majetek umístěný v zahraničí třeba splnit informační povinnost, zatímco pro majetek nacházející se na území Španělska nikoli.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right