Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění: Společný základ daně z příjmu právnických osob

EU specifikovala, na základě kterých ustanovení směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob bude provedeno zhodnocení jejich dopadů na daňové příjmy jednotlivých států EU.

20. dubna 2017 specifikovala Rada Evropské unie konkrétní ustanovení, jež budou použita, pro zhodnocení dopadu navrhované směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob na daňové příjmy jednotlivých států.

Mezi ustanovení návrhu směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob, jež budou sledována, náleží: hranice obratu 750 milionu EUR (článek 2), zda má mít způsobilá dceřiná společnost právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv (článek 3), určité definice z článku 4, složky základu daně uvedené v článku 7, příjmy osvobozené od daně (článek 8), položky považované za daňově odečitatelné/neodečitatelné (článek 10 a 12) a aktiva, která mohou být odepisována individuálně (článek 33). Dopady budou vyhodnocovány v jednotlivých členských státech po celý rok 2018 za pomoci odborných služeb poskytovaných ze strany Evropské komise.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Daň z příjmů Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right