Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2022]

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nadále řeší daňové problémy vyplývající z digitalizace ekonomiky. Německo vydalo vyhlášku o zdanění příjmu z virtuálních měn a Švédsko přehodnotilo své stanovisko stálých provozoven zahraničních podniků vzniklých z titulu výkonu práce v režimu home office. Podrobnější informace a další důležité novinky ze světa mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

OECD: Připomínky k vyloučení regulovaných finančních služeb a aspektům daňové jistoty spadající pod „Částku A“

V rámci probíhající práce inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení BEPS na dvoupilířovém řešení daňových problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky vydala OECD 25. května 2022 reakci na připomínky veřejnosti, které si 6. května 2022 vyžádala a které se vztahují ke konzultačnímu dokumentu ohledně vyloučení regulovaných finančních služeb spadajících pod Částku A prvního pilíře, tj. vyloučení příjmů a zisků od regulovaných finančních institucí z působnosti Částky A.

Veřejné připomínky jsou dostupné a lze je stáhnout na webových stránkách OECD.

V období 27. května 2022 až 10. června 2022 proběhla na výzvu OECD veřejná konzultace dokumentů vztahujících se k daňové jistotě a Částce A prvního pilíře:

  • Rámec daňové jistoty pro Částku A, který poskytuje jistotu pro skupiny v oblasti působnosti ohledně všech aspektů nových pravidel včetně vyloučení dvojího zdanění.
  • Daňová jistota v otázkách souvisejících s Částkou A, která zajišťuje, že skupiny v oblasti působnosti budou povinně a závazně využívat mechanismy pro předcházení a řešení sporů, aby se zamezilo dvojímu zdanění v důsledku otázek souvisejících s Částkou A (např. spory o převodních cenách a ziscích z podnikání).

OECD: Zprávy o stavu daňové spolupráce a technologických řešení pro malé a střední podniky

Zpráva připravena Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na žádost německého předsednictví G7 vydaná 20. května 2022, Daňová spolupráce pro 21. století: Zpráva OECD pro ministry financí a ředitele centrálních bank zemí G7, květen 2022, Německo, popisuje vývoj na poli mezinárodního zdanění za posledních 10 let včetně přijetí dvoupilířového řešení z října 2021 pro daňové problémy vyplývající z digitalizace ekonomiky.

Fórum o daňové správě OECD navíc 20. května 2022 vydalo další zprávu: Vstříc hladkému danění: Podpora pro správné danění ze strany malých a středních podniků, která se týká vývoje daňových technologií a toho, jak tyto technologie mohou usnadnit malým a středním podnikům a podnikatelům dodržování daňových povinností.

Německo: Vyhláška ministerstva financí o zdanění příjmů plynoucích z virtuálních měn

Německé ministerstvo financí vydalo 11. května 2022 velmi očekávanou konečnou verzi vyhlášky o zdanění příjmů z transakcí s virtuálními měnami.

První část vyhlášky podává přehled a vysvětluje některé klíčové aspekty prostředí virtuálních měn, tj. tokeny, blockchainy, peněženky, prvotní nabídky kryptoměny (ICO), staking, forky, půjčování a airdropy. Druhá část stanovuje zacházení s virtuální měnou a souvisejícími transakcemi z pohledu daně z příjmu. Vyhláška také popisuje, v jakých situacích by se příjem plynoucí z transakcí s virtuálními aktivy považoval za příjem ze živnosti či podnikání, příjem ze zaměstnání, kapitálový příjem či jiný příjem.

Švédsko: Finanční úřad mění svůj názor na stálé provozovny odvozené z home office

Dne 13. května 2022 vydal švédský finanční úřad aktualizované stanovisko (č. 8-1677220) k situaci, kdy zaměstnanec pracující z domova ve Švédsku pro svého zahraničního zaměstnavatele může být příčinou vzniku stálé provozovny ve Švédsku.

Nové stanovisko představuje zásadní změnu v pohledu švédského finančního úřadu. Stanovisko osvětluje podmínky práce a současně firmám nabízí řešení, jak si udržet kvalifikované zaměstnance díky flexibilnějšímu pracovnímu prostředí, aniž by to mělo negativní dopad z hlediska daní či vyšší administrativní zátěže pro danou zahraniční společnost.

Přehodnocené stanovisko švédského finančního úřadu říká, že výkon práce na home office:

  • nepovede ke vzniku stálé provozovny z titulu trvalého místa podnikání, jež je k dispozici zahraničnímu zaměstnavateli, pokud je práce vykonávaná z home office pouze dočasně; naopak
  • home office může vést ke vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele, jestliže ten jakkoliv kompenzuje využití pracovního prostoru v domě zaměstnance (např. náhrada za home office).

Platné domácí ani mezinárodní ustanovení týkající se stálých provozoven se nezměnila a ani judikatura nepřinesla žádné změny, avšak nové stanovisko může vést k menší četnosti situací, kdy by mohla být práce z domova vnímána jako důvod vzniku stálé provozovny.

Řecko: Pobídky pro růst podniků podporují spolupráci a firemní transformace

Dne 24. května 2022 řecký parlament schválil zákon 4935/2022 „Pobídky pro růst podniků skrze spolupráci a firemní transformace a další ustanovení“, který mimo jiné zavádí následující opatření:

• Nový daňový režim pro firemní transformace, který obsahuje:

− osvobození od daně z příjmu právnických osob pro malé a střední podniky,

− osvobození od daně z příjmu právnických osob z převodu dlouhodobého majetku,

− daňové osvobození během procesu transformace;

• Nový režim daňové pobídky pro „spolupráci osob“.

• Specifická ustanovení pro odvod výdajů souvisejících s nabytím podílů.

• Několik změn zákonů o rozvoji, konkrétně:

− zákon 4935/2022 zavádí osvobození od daně z kapitálu pro transformace provedené podle ustanovení zákona 1297/1972,

− zákon 4935/2022 za určitých podmínek povoluje převod daňových ztrát do nové firmy a rovněž i osvobození od daně z kapitálu pro transformace provedené podle ustanovení zákona 2166/1993,

− zákon 4935/2022 zavádí osvobození od daně z kapitálu za určitých podmínek pro transformace provedené podle ustanovení zákona 4172/2013.

Legislativa byla zveřejněna ve vládním věstníku dne 26. května 2022 a od tohoto data i platí.

Francie: Rozhodnutí soudu potvrzující aplikaci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění dle země rezidence skutečného majitele

Francouzský nejvyšší správní soud vydal 20. května 2022 rozhodnutí, podle kterého je daňová smlouva mezi Francií a Novým Zélandem, kde se skutečný majitel příjmu nacházel, platná i přes to, že příjem pocházející z Francie prošel skrze prostředníka / zjevného vlastníka v Belgii. Vrchní soud rozhodl, že daňová smlouva mezi Francií a zemí, kde se skutečný majitel příjmu nachází, je platná bez ohledu na to, zda příjem prochází skrze prostředníky.

Postoj soudu nevytváří novou povinnost pro francouzské finanční úřady, protože nemusí určovat skutečného majitele příjmu, a tudíž ani platnou daňovou smlouvu. Plátce daně by však měl být schopný požadovat uplatnění daňové smlouvy mezi Francií a zemí skutečného majitele za předpokladu, že poskytne potřebné důkazy o skutečném vlastnictví.

Home office Dvojí zdanění OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right