Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2023]

Ve Velké Británii, Nizozemsku a na ostrovech Guernsey, Jersey a Man pokračují legislativní procesy související s druhým pilířem mezinárodní daňové reformy OECD. Ženevský kanton nahradí obecní daň z podnikání zvýšenou sazbou daně z příjmů právnických osob. Vietnam ratifikoval Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků. Také v červnu vám přinášíme aktuální informace z oblasti mezinárodního zdanění!

Velká Británie: Zveřejnění návrhu pokynů k provádění druhého pilíře

Ve Spojeném království byl zveřejněn návrh pokynů k provádění pravidla pro zahrnutí příjmů a kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně. Pokyny popisují rozsah a správu těchto daní na základě modelových pravidel druhého pilíře OECD/G20. Návrh pokynů je v současné době otevřen k připomínkám, a to do 12. září 2023.

Zavedení těchto daní je součástí návrhu zákona o financích na roky 2022–23, který v současné době prochází parlamentem.

Nizozemsko: Návrh zákona o minimální daňové sazbě pro rok 2024 byl předložen parlamentu

Nizozemskému parlamentu byl předložen návrh zákona o minimální daňové sazbě pro rok 2024, jehož cílem je implementovat do vnitrostátního práva globální pravidla OECD/G20 pro minimální daňovou sazbu v rámci druhého pilíře. Návrh zákona má vstoupit v platnost 31. prosince 2023.

Navrhovaná právní úprava by vyžadovala, aby nadnárodní a domácí skupiny s ročními příjmy ve výši 750 milionů eur a více platily minimální daňovou sazbu ve výši 15 % v každé jurisdikci, kde působí. Návrh zákona je v úzkém souladu s pravidly druhého pilíře OECD a EU a obsahuje pravidlo o zahrnutí příjmů, pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk a kvalifikovanou vnitrostátní minimální dorovnávací daň. Posledně jmenované pravidlo zajišťuje, že nizozemské subjekty s nízkým zdaněním v rámci skupin, na něž se zákon vztahuje, podléhají vnitrostátní dorovnávací dani.

Guernsey, Jersey, ostrov Man: Společný přístup k zavádění druhého pilíře

Vlády Guernsey, Jersey a ostrova Man přijímají společný přístup k zavádění druhého pilíře OECD týkajícího se globální minimální daně.

Tyto jurisdikce mají v úmyslu zavést „pravidlo zahrnutí příjmů“ a vnitrostátní minimální daň, která bude od roku 2025 v zásadě ukládat 15% efektivní sazbu daně pro ty subjekty, na něž se úprava vztahuje, tj. subjekty v nadnárodních skupinách s ročními konsolidovanými příjmy ve výši alespoň 750 milionů eur, a proto se na většinu podniků na Guernsey tato pravidla vztahovat nebudou a budou nadále podléhat zavedenému režimu „nulové/desetiprocentní“ daně z příjmů právnických osob na Guernsey.

Ženeva: Obecní daň z podnikání bude nahrazena zvýšenou sazbou daně z příjmů právnických osob

Ženevský parlament schválil plán, který zahrnuje zejména (i) zrušení obecní daně z podnikání v tomto švýcarském kantonu, (ii) zvýšení efektivní sazby daně z příjmu právnických osob na 14,7 % (v současnosti 14 %) a (iii) kompenzační mechanismus mezi kantonem a obcemi, aby obce dostaly náhradu za zrušení obecní daně z podnikání.

Výše uvedené změny by s největší pravděpodobností měly být účinné od 1. ledna 2024.

Vietnam: Mnohostranná úmluva MLI byla ratifikována

Vietnam ratifikoval Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Úmluva vstoupí pro Vietnam v platnost 1. září 2023 a bude mít vliv na 75 daňových smluv, které si Vietnam přeje zahrnout.

Španělsko: Vyjasnění převodu daňových ztrát a nároků na odpočet v rámci daňových skupin

Španělská daňová agentura vydala pokyny, které vyjasňují použití převoditelných daňových ztrát a daňových odpočtů v rámci daňově konsolidovaných skupin pro účely daně z příjmů právnických osob.

Pokyny upřesňují pravidla pro přidělování a uplatňování limitů pro ztráty a nároky na odpočet před konsolidací. Zdůrazňuje význam zohlednění podílu ztrát a odpočtů jednotlivých subjektů v rámci skupiny při zápočtu zdanitelných příjmů. Obdobné zásady platí i pro převody daňových odpočtů před konsolidací.

Francie: Soudní dvůr EU rozhodl, že dřívější francouzský systém daňové konsolidace omezuje svobodu usazování

Soudní dvůr EU rozhodl, že francouzské právní předpisy, které od zdanění dividend osvobozují pouze mateřské společnosti, které jsou francouzskými rezidenty a které se rozhodly pro daňovou integraci s dceřinými společnostmi, jež jsou francouzskými rezidenty, porušují zásadu EU týkající se svobody usazování.

Věc se týkala vrácení francouzské daně z příjmů právnických osob z dividend obdržených od dceřiných společností v členských státech EU. SDEU objasnil, že stejná výhoda by se měla vztahovat na francouzské mateřské společnosti bez ohledu na jejich status daňové konsolidace, neboť jim vznikají náklady spojené s vlastnictvím dceřiných společností. Francouzská pravidla omezující neutralizaci 5 % z částky dividend zahrnutých do zdanitelného zisku pro rezidentské společnosti, které se nerozhodly pro daňovou konsolidaci s dceřinými rezidentskými společnostmi, byla považována za neodůvodněné omezení práva EU.

Portugalsko: Zavedení nového daňového režimu pro začínající a rozvíjející se společnosti

Portugalská vláda předložila legislativní návrh na zavedení nového daňového režimu pro akciové opční plány, které nabízejí začínající nebo rozvíjející se společnosti, jež se kvalifikují jako inovativní společnosti nebo malé a střední podniky. Cílem tohoto režimu je přilákat inovativní společnosti a zaměstnance tím, že za určitých podmínek umožní zdanit určité příjmy z akciových opčních plánů později a sníženou efektivní sazbou daně.

Režim začal platit zpětně od 1. ledna 2023 a může se vztahovat i na akciové opční plány schválené do 31. prosince 2022.

Chcete se o důležitých daňových novinkách z celého světa dozvědět více a být vždy v obraze? Pak sledujte náš web tax@hand, kde najdete veškeré důležité informace z oblasti mezinárodního zdanění.

MLI OECD SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right