Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění: Směrnice pro zdanění operátorů digitálních platforem, kteří nejsou daňovými rezidenty Slovenska

Dne 28. března 2018 vydala daňová správa směrnici týkající se zdanění nerezidentů, kteří prostřednictvím digitálních platforem provozují zprostředkovatelské služby v oblasti dopravy a ubytovaní na území Slovenska.

Od 1. ledna 2018 upravila Slovenská republika definici stálé provozovny, podle níž je činnost nerezidentních operátorů digitálních platforem, jejichž prostřednictvím opětovně dochází k uzavírání smluv na přepravní a ubytovací služby, považována za činnost provozovanou prostřednictvím „kamenné“ stálé provozovny umístěné na Slovensku. Nerezidenti provozující digitální platformy tak musí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly tyto činnosti opakovaně provozovány, zaregistrovat stálou provozovnu na Slovensku. Směrnice navíc jasně stanoví, že tato pravidla platí bez ohledu na to, zda mezi Slovenskem a zemí, ve které jsou daní provozovatelé daňovými rezidenty, existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění či nikoliv.

 Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right