Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen 2018

Zajímá vás, co nového se děje v oblasti mezinárodního zdanění? Přečtete si o novinkách v Lucembursku a Nizozemí.

Lucembursko prověří transakce s jurisdikcemi nespolupracujícími s EU v daňové oblasti
Dne 8. května 2018 zveřejnily lucemburské daňové orgány oběžník, ve kterém jsou shrnuta „ochranná opatření“, jež Lucembursko přijalo s ohledem na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Na základě tohoto oběžníku budou lucemburské daňové orgány od společností požadovat, aby ve svých daňových přiznáních podávaných v Lucembursku uváděly veškeré transakce realizované se spřízněnými osobami se sídlem v jurisdikcích uvedených na seznamu. Platné znění unijního seznamu, který bude třeba zohlednit, je znění dostupné v době, kdy končí fiskální rok lucemburské společnosti.

Tento požadavek na zveřejňování transakcí bude poprvé platit pro daňová přiznání, která se budou v Lucembursku podávat v roce 2019 za fiskální rok 2018. Jako součást kontroly daňových přiznání a/nebo jakéhokoli následného šetření mohou nad to lucemburské daňové orgány požádat společnost, plátce daně, aby poskytl podrobnosti k relevantním transakcím, včetně celkové částky, prohlášení o příjmech a výdajích a prohlášení o nárocích či pohledávkách za společnostmi se sídlem v uvedených jurisdikcích.

Nizozemsko zveřejnilo návrh nařízení upravující skutečné vlastnictví
Nařízení představuje nouzovou možnost v případech, kdy nelze vysledovat skutečného vlastníka, jehož vlastnický podíl přesahuje 25 %. V takových případech by skutečným vlastníkem mohl být stanoven „pracovník vrcholového managementu“. Podle názoru holandské vlády by tento postup zajistil, že by vždy bylo možné jmenovat alespoň jednoho skutečného vlastníka s konečným vlastnickým právem nebo kontrolou.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right