Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2021]

Soudní dvůr EU rozhodl ve sporech Evropské komise s Maďarskem, respektive Polskem. Nizozemsko navrhuje zavést od roku 2024 podmíněnou srážkovou daň z dividend. Americký prezident Joe Biden představil reformu daně z příjmů právnických osob v USA. A ke změnám v oblasti daní dochází i v Německu či na Slovinsku. Přinášíme vám výběr novinek a plánovaných daňových změn v zahraničí.

Evropská unie

Soudní dvůr EU vydal rozhodnutí v případech Evropská komise vs. Maďarsko (případ C-596/19 P) a Evropská komise vs. Polská republika (případ C-562/19 P). Soudní dvůr rozhodl, že daň z reklamy zavedená maďarskou vládou a daň z maloobchodního prodeje zavedená polskou vládou neporušují právní předpisy EU o státních podporách, jelikož členské státy mohou zavést takový daňový systém, jaký považují za nejvhodnější (včetně prvků progresivního zdanění).

Německo

Německé ministerstvo financí zveřejnilo návrh zákona o modernizaci zákona o dani z příjmů právnických osob (Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts). Klíčové prvky návrhu zákona se týkají např. osobních společností, které by měly možnost pro daňové účely zvolit režim jako právnické osoby, dále zjednodušení skupinového zdanění, mezinárodní přesah zákona o dani z přeměn společností (změna přístupu v případě přemístění sídla do státu mimo EU/EHP) či uznávání kurzových ztrát pro daňové účely ve spojitosti s půjčkami poskytnutými akcionářům s podílem přesahujícím 25 %.

Spolková rada (Bundesregierung) schválila návrh zákona o provádění směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Cílem návrhu zákona je implementace pravidel týkajících se hybridních nesouladů obsažených ve směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem (2016/1164), tzv. ATAD, a v pozměňující směrnici ke směrnici o vyhýbání se daňovým povinnostem (2017/952), tzv. ATAD 2, z roku 2016 a rovněž přizpůsobení některých vnitrostátních ustavení, aby byla plně v souladu s články 5, 7 a 8 ATAD. Návrh zákona obecně nabývá účinnosti 1. ledna 2022. Pravidla týkající se hybridních nesouladů nabývají účinnosti zpětně k 1. lednu 2020 (návrh podléhá schválení v rámci dalšího legislativního postupu).

Dne 1. dubna 2021 vstoupila pro Německo v platnost mnohostranná úmluva (MLI). Německo úmluvu podepsalo 7. června 2017 a 18. prosince 2020 k ní předložilo své konečné stanovisko, včetně 14 smluv o zamezení dvojímu zdanění, u kterých je preference, aby se na ně MLI vztahovalo (mimo jiné i smlouva s Českou republikou).

Německé ministerstvo financí zveřejnilo oficiální pokyny k aplikaci pravidel DAC VI provádějící směrnici 2018/822 ze dne 25. května 2018 (DAC VI), kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.

Nizozemsko

Nizozemsko navrhuje zavést od roku 2024 podmíněnou srážkovou daň z dividend, která by se měla vztahovat na i) výplaty dividend spřízněným společnostem se sídlem v jurisdikcích s nízkým zdaněním (jurisdikce se zákonnou sazbou daně ze zisku nižší než 9 %) či na ii) případy zneužití, tedy u čistě vykonstruovaných uspořádání uskutečněných pro účely vyhýbání se uvalení nizozemské srážkové daně z dividend. Podmíněná srážková daň z dividend by tak měla následovat obdobná ustanovení týkající se úroků a licenčních poplatků, která jsou účinná od 1. ledna 2021.

Slovinsko

V důsledku pandemie covidu-19 prodloužilo Slovinsko o jeden měsíc, tedy do 30. dubna 2021, lhůty pro předkládání účetních závěrek, přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti. Slovinská vláda navíc prodloužila nouzová daňová opatření týkající se odkladu a plateb daní. Prodloužení je platné po dobu tří měsíců, tj. do 30. června 2021.

Spojené státy americké

Na konci března 2021 byl vydán přehled nastiňující plán amerického prezidenta Joea Bidena na reformu daně z příjmů právnických osob v USA. Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob by se měly především týkat:

  • zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 21 % na 28 %,
  • posílení celosvětové minimální sazby daně pro americké nadnárodní společnosti (GILTI),
  • podněcování dalších zemí k přijetí vysokých minimálních sazeb daní pro obchodní společnosti,
  • nahrazení daně směřující proti erozi základu daně a k prevenci zneužívání (BEAT) novým přísnějším režimem,
  • uzákonění minimální 15% sazby daně na účetní příjmy velkých společností,
  • zvýšení rozpočtu a zdrojů Amerického daňového úřadu (IRS) za účelem podpory jeho činnosti v rámci daňových kontrol a výběru daní.
Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right