Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2023]

Britská vláda zveřejnila návrh legislativy k implementaci pravidel globální minimální daně druhého pilíře. Německo publikovalo návrh legislativy související s implementací pravidel tzv. druhého pilíře směrnice EU. Belgie plánuje rozsáhlou daňovou reformu. Podrobnosti nejen o těchto novinkách najdete v našem článku.

Velká Británie: Zveřejnění návrhu legislativy k implementaci pravidel globální minimální daně druhého pilíře

Vláda Spojeného království zveřejnila návrh zákona o pravidlech pro zahrnutí příjmů a kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací dani v souladu s globálními pravidly OECD pro zavedení minimální daně v rámci druhého pilíře. Po jejich přijetí budou platit od roku 2024 (účetní období začínající 31. prosince 2023 nebo později).

Podle předloženého návrhu se kvalifikovaná vnitrostátní minimální dorovnávací daň vztahuje nejen na nadnárodní skupiny, ale také na tuzemské skupiny ve Spojeném království a na samostatné subjekty ve Spojeném království, které překračují určitou velikost (roční výnosy vyšší než 750 milionů eur). Jak pravidlo pro zahrnutí příjmů (IIR), tak pravidlo pro kvalifikovanou vnitrostátní minimální dorovnávací daň obsahují principy přechodného „bezpečného přístavu“ v souladu s pravidly dohodnutými na konci roku 2022 v rámci inkluzivního rámce.

Německo: Zveřejnění návrhu legislativy k implementaci druhého pilíře směrnice EU

Německo jako jeden z prvních členských států EU zveřejnilo návrh legislativy týkající se implementace tzv. druhého pilíře směrnice o zavedení globální minimální daně. Návrh legislativy obsahující pravidlo pro zahrnutí příjmů (IIR), pravidlo o nezdaněných ziscích (UTPR) a kvalifikovanou vnitrostátní minimální dorovnávací daň je zpracován jako samostatný daňový zákon a úzce reflektuje směrnici EU. Očekává se, že pravidla o zahrnutí příjmů (IIR) a kvalifikovaná vnitrostátní minimální dorovnávací daň budou platit pro fiskální roky začínající po 30. prosinci 2023. Očekává se, že pravidlo o nezdaněných ziscích (UTPR) se uplatní pro fiskální roky začínající po 30. prosinci 2024.

Německo má v úmyslu zavést kvalifikovanou vnitrostátní minimální dorovnávací daň, aby zajistilo, že zisky německých subjektů, které jsou součástí skupiny, podléhají zdanění německou dorovnávací daní. S ohledem na (přibližně) 30% německou daňovou sazbu se neočekává, že by německá kvalifikovaná vnitrostátní minimální dorovnávací daň měla v tomto ohledu významný dopad.

Německo: Nižší daňový soud rozhodl o použitelné sazbě srážky z dividend během likvidace

V rozhodnutí ze dne 26. října 2022 (zveřejněném 27. března 2023) německý soud nižší instance rozhodl, že na distribuci provozního zisku německé společnosti, který byl vytvořen před obdobím likvidace, se vztahuje 0% sazba srážkové daně z dividend podle směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech, a to i přesto, že o dividendách bylo rozhodnuto a byly vyplaceny během období likvidace.

Belgie: Návrh „rozsáhlé daňové reformy“ je předzvěstí měnícího se prostředí fúzí a akvizic

Zveřejněný pozměněný návrh „rozsáhlé daňové reformy“ obsahuje některá nová opatření (např. navrhovanou změnu stávajícího režimu odpočtu na základě přijatých dividend nebo systému předběžných daňových rozhodnutí), která mohou trvale změnit prostředí fúzí a akvizic.

Původně diskutovaná otázka daňové neuznatelnosti nákladů spojených s pořízením, financováním a držbou podílů nebyla do předlohy zákona zahrnuta, neboť bylo shledáno, že toto opatření výrazně poškozuje atraktivitu Belgie jako vhodné země pro investice.

Nizozemsko: Zveřejnění souhrnných textů smluv o zamezení dvojího zdanění odrážejících MLI

Nizozemské ministerstvo financí aktualizovalo seznam zveřejněných souhrnných textů dohod o zamezení dvojího zdanění, které Nizozemsko uzavřelo s dalšími 22 jurisdikcemi (včetně České republiky a Slovenska), k nimž se vztahuje Mnohostranná úmluva o provádění opatření souvisejících s daňovými smlouvami k zabránění erozi základu daně a přesouvání zisku (MLI).

Indie: Zdvojnásobení srážkové sazby u licenčních poplatků a poplatků za technické služby

Od 1. dubna 2023 byla zvýšena sazba indické srážkové daně z příjmů z licenčních poplatků a poplatků za technické služby pro nerezidentní daňové poplatníky (kteří nemají v Indii stálou provozovnu) z 10 % na 20 % (plus příslušná přirážka a speciální daň), tj. efektivní sazba daně činí 21,84 %. Pro uplatnění výhod plynoucích ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění je třeba splnit další podmínky (získání registračního čísla PAN, podání elektronického formuláře 10F, dodání přiznání k dani z příjmů atd.).

Chcete se o důležitých daňových novinkách z celého světa dozvědět více a být vždy v obraze? Pak sledujte náš web tax@hand, kde najdete veškeré důležité informace z oblasti mezinárodního zdanění.

„Unshell“ směrnice diskutována v Radě EU

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: „Unshell“ směrnice diskutována v Radě EU
OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right