Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění: ECOFIN souhlasí s nařízením o zprostředkovatelích

Dne 13. března 2018 dosáhli ministři financí EU politické dohody ve věci nařízení o zprostředkovatelích předloženého Evropskou komisí dne 21. června 2017, které vyžaduje povinné poskytování informací zprostředkovateli a automatickou výměnu informací mezi daňovými správami členských států v případě určitých přeshraničních uspořádání ve vztahu k fyzickým osobám, společnostem a dalším entitám.

Toto nařízení ve formě dodatku ke Směrnici o administrativní spolupráci (DAC) je součástí snah o řešení zneužívání daňového režimu a zajištění spravedlivějšího zdanění v rámci EU a široce odráží prvky Akce 12 projektu BEPS týkající se povinného oznamování daňového plánování potenciálně agresivních uspořádání. Toto nařízení bude formálně přijato během následujícího jednání Rady EU dne 25. května 2018, a jakmile bude přijato, bude obecně platné od 1. července 2020 s omezeným zpětným účinkem.

ECOFIN Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right