Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [leden 2023]

OECD oznámila nové signatáře Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (CbC MCAA). V současné době probíhá proces implementace směrnice DAC 7 do vnitrostátního práva několika zemí. Podrobnější informace o těchto tématech a dalších důležitých novinkách z oblasti mezinárodního zdanění najdete v našem článku.

OECD: Zveřejnění konzultačního dokumentu k prvnímu pilíři a prováděcího balíčku k druhému pilíři

Dne 20. prosince 2022 zveřejnila OECD konzultační dokument, který obsahuje návrh ustanovení mnohostranné úmluvy (MLC) o zrušení daní z digitálních služeb (DST) a dalších příslušných opatření podobného charakteru. Připomínky ke konzultačnímu návrhu se přijímají do 20. ledna 2023.

Kromě toho OECD zveřejnila prováděcí balíček týkající se druhého pilíře. Balíček obsahuje pokyny ve věci tzv. zjednodušujících pravidel (safe-harbour rules), dokument pro veřejnou konzultaci o daňovém přiznání dle pravidel GloBE a dokument pro veřejnou konzultaci o daňové jistotě (podrobnější informace najdete v článku na taxathand.com).

Tyto dokumenty navazují na prohlášení o aspektech globální daňové reformy, které v říjnu 2021 schválilo více než 135 členů inkluzivního rámce OECD/G20 pro BEPS (inkluzivní rámec OECD).

OECD: Noví signatáři Mnohostranné dohody příslušných orgánů

Dne 22. a 23. prosince 2022 proběhla ze strany OECD aktualizace seznamu signatářů Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech, která uvádí, že dohodu podepsala 3. listopadu 2022 Ukrajina a 9. prosince 2022 Thajsko. Dohodu CbC MCAA nyní podepsalo celkem 95 jurisdikcí, které se tak zavázaly k automatické výměně zpráv podle zemí (CbC reporting).

EU: Směrnice DAC 8 v oblasti nově navrhovaných opatření u kryptoaktiv

Evropská komise představila 8. prosince 2022 návrh nových pravidel daňové transparentnosti, která se mají vztahovat na všechny poskytovatele služeb zprostředkovávající transakce s kryptoaktivy pro zákazníky v EU. Tato nová aktualizace (označovaná také jako „DAC 8“) směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC) by doplnila Nařízení o trzích s kryptoaktivy, které stanoví podmínky přístupu na trh EU s kryptoaktivy, a pravidla proti praní špinavých peněz. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu, kterou lze veřejně připomínkovat do 8. února 2023.

EU: Směrnice DAC 7 implementována do právních řádů několika zemí

Členské státy EU do svého vnitrostátního práva v současné době implementují směrnici Rady (EU) 2021/514 (označovaná také jako „DAC 7“), kterou se mění směrnice EU o správní spolupráci v oblasti daní, s cílem uložit některým provozovatelům digitálních platforem nové oznamovací povinnosti. Zatímco některé země své návrhy právních předpisů teprve zveřejní, řada členských států EU již příslušné návrhy zákonů přijala v prosinci 2022 (mimo jiné Německo, Belgie a Nizozemsko).

Itálie: Přijetí zákona o rozpočtu na rok 2023, včetně některých opatření týkajících se nadnárodních skupin

Italský zákon o rozpočtu na rok 2023 byl zveřejněn v italském úředním věstníku dne 29. prosince 2022 a jeho ustanovení vstoupila v platnost 1. ledna 2023 a jsou obecně závazná od stejného data.

Rozpočtový zákon obsahuje několik daňových ustanovení, která by mohla být relevantní pro nadnárodní skupiny, které působí na území Itálie. Ustanovení se například týkají definice stálé provozovny, daňového režimu některých příchozích dividend, zavedení pravidel o zdanitelnosti některých kapitálových zisků z převodů podílů ve společnostech, jejichž hodnota vychází převážně z nemovitého majetku v Itálii, a postup pro vypořádání některých vyměřovacích řízení s italskými daňovými orgány.

Dohoda EU o minimální úrovni zdanění největších podniků

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Dohoda EU o minimální úrovni zdanění největších podniků
DAC 7 OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right