Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2021]

V Itálii platí od října nová daňová pravidla pro duševní vlastnictví. Belgie zavede od příštího roku novou podobu zvláštního daňového režimu pro zahraniční pracovníky. Americký Kongres začne schvalovat sociální a vzdělávací reformy. Více se dočtete v dalších novinkách z oblasti mezinárodních daní.

Itálie: Úprava daňového režimu pro duševní vlastnictví a povinnost vykazovat elektronickou fakturaci

Úprava daňového režimu pro duševní vlastnictví umožňuje od 22. října 2021 způsobilým daňovým poplatníkům uplatnit navíc k současnému 100% odpočtu výdajů vynaložených na výzkum a vývoj ještě super odpočet daně ve výši 90 % výdajů souvisejících s kvalifikovaným nehmotným majetkem (tj. software chráněný autorským právem, průmyslové patenty, ochranné známky, vzory a modely, postupy, vzorce a know-how související se zkušenostmi získanými v průmyslové, obchodní nebo vědecké oblasti, které mohou být právně chráněny). Poplatníci tak mohou uplatnit celkový odpočet až ve výši 190 % vynaložených způsobilých výdajů na výzkum a vývoj. Využití těchto nových pravidel je vázáno na podání žádosti u italského daňového úřadu. Na základě podané žádosti je možné setrvat v režimu po dobu pěti let, vstup do režimu nelze zpětně odvolat. Podanou žádost lze obnovit na dobu nového pětiletého období.

S účinností od 1. ledna 2022 budou navíc poplatníci, kteří mají bydliště nebo jsou usazeni v Itálii, povinni předkládat informace související s transakcemi se zahraničními obchodními partnery do výměnného systému. Toto povinné vykazování elektronické fakturace nahrazuje povinnost podávat přiznání „Esterometro“ (hlášení o prodeji a nákupu).

Belgie: Daňový režim pro zahraniční pracovníky a často kladené otázky k dani z účtů cenných papírů (TSA)

Počátkem října oznámila belgická vláda nová pravidla pro zahraniční vedoucí pracovníky a odborníky krátkodobě zaměstnané v Belgii, která plně od počátku roku 2022 nahradí ta stávající. Nová pravidla budou implementována do národní legislativy do konce roku 2021. Nová pravidla by měla sblížit belgický režim pro zahraniční pracovníky s režimy uplatňovanými v sousedních státech a zajistit legislativní základ, jelikož předchozí režim byl zaveden pouze oběžníkem.

Dne 7. října 2021 zveřejnily belgické daňové úřady administrativní pokyny (ve formě často kladených otázek) týkající se zavedení nové 0,15% roční daně z účtů cenných papírů (TSA) v případech, kdy průměrná hodnota účtu přesahuje 1 milion eur. Pokyny jsou k dispozici zde (pouze v němčině/francouzštině nebo nizozemštině).

Kypr: DAC 6

Vyhláška (dostupná pouze v řečtině) zveřejněná v kyperském úředním věstníku dne 29. října 2021 obsahuje pokyny pro uplatňování právních předpisů provádějících směrnici EU 2018/822 (DAC 6) ve vnitrostátním právu. Vyhláška poskytuje praktický návod s ohledem na proces podávání oznámení a objasňuje hlavní ustanovení zákona.

USA: Sociální a vzdělávací reformy

V americkém Kongresu se rozjíždí schvalování řady sociálních a vzdělávacích reforem (Build Back Better Act), jež by měly společně vést k výraznému zvýšení daní pro velké korporace a fyzické osoby s vysokými příjmy. Součástí reforem jsou také daňové úlevy pro nižší a střední třídu a pokrytí nových vládních výdajů.

Mezi nejdůležitější změny související se zdaněním patří například 15% minimální daň z „upravených příjmů vykázaných v účetní závěrce“ některých velkých korporací, 1% spotřební daň na některé veřejně obchodované korporace, které odkupují akcie od svých akcionářů, další omezení odpočtu obchodních úroků, nová daňová přirážka uvalená na fyzické osoby s vyššími příjmy, majetek a trusty a mnoho dalších.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right