Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – září

Německo doporučuje změny daně z převodu nemovitostí. Slovenská republika ratifikovala Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. EU uveřejnila přehled preferenčních daňových režimů. Čtěte zprávy ze světa mezinárodního zdanění.

Německo doporučuje změny daně z převodu nemovitostí
Dne 21. června 2018 ministři jednotlivých německých spolkových zemí oznámili návrh pro změnu zákona o dani z převodu nemovitostí, v jehož důsledku by mohlo dojít k značnému rozšíření situací, za kterých je daň vybírána (mj. by se snížila hranice vlastnického podílu, která je určující, zda převod podléhá nebo nepodléhá dani z převodu). Navržené změny zákona o dani z převodu nemovitostí jsou obsaženy také v aktuální koaliční smlouvě uzavřené mezi vládnoucími stranami. Je tedy pravděpodobné, že výše jmenovaná opatření budou v určité podobě odsouhlasena a dojde k jejich realizaci v průběhu roku 2018. Rovněž je zde možnost zpětného uplatnění těchto opatření s účinností od data prvního uveřejnění prvního návrhu zákona.

Slovenská republika: Ratifikace mnohostranného nástroje
Dne 30. července 2018 ratifikovala Slovenská republika Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. V okamžiku podepsání zveřejnila Slovenská republika své stanovisko ve vztahu k tomuto mnohostrannému nástroji, ve kterém uvedla své výhrady a sdělení. Připojila 64 smluv o zamezení dvojímu zdanění, které si přeje do mnohostranného nástroje zahrnout.

EU uveřejnila přehled preferenčních daňových režimů
Dne 20. července 2018 uveřejnila pracovní skupina, která se zabývám kodexem chování společností,(pro zdaňování podniků) přehled preferenčních daňových režimů, které jsou předmětem jejího zkoumání od doby jejího vytvoření, tedy od března 1998. Přehled je k dispozici zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right