Daně 

Krátce z nepřímých daní – květen 2018

Aktuální informace z oblasti judikatury Soudního dvora EU a judikatury NSS vztahující se k exekucím zajišťovacích příkazů.

Judikatura Soudního dvora EU

Rozhodnutí C-8/17 Biosafe se týkalo otázky uplatnění nároku na odpočet daně dodatečně vyúčtované na základě opravného daňového dokladu. Původně bylo dodavatelem poskytnuté plnění fakturováno se sníženou sazbou daně, dodavatel však následně sazbu DPH opravil na standardní, nicméně učinil tak až v době, kdy od  data vystavení původní faktury uběhla lhůta pro uplatnění odpočtu daně. Soudní dvůr EU se přiklonil k tomu, že lhůta pro uplatnění odpočtu dodatečně vyúčtované daně nemůže začít běžet dříve, než má plátce příslušný opravný daňový doklad k dispozici.

Takový názor odporuje ustanovením zákona o DPH a má vysoký potenciál změnit praxi při jeho uplatňování.

Judikatura NSS vztahující se k exekucím zajišťovacích příkazů

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 6 Afs 399/2017-26 opět blíže vyjasnil, jakou roli mohou mít zajišťovací příkazy při správě daně. Ukazuje se, že pohledávku z titulu exekučního příkazu lze exekuovat po delší dobu, než Finanční správa ČR považovala za možné.

Podrobněji se tomuto rozsudku věnujeme v článku Soudy se opět zastaly podnikatelů v otázce zajišťovacích příkazů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Nepřímé daně dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right