Daně 

Prosincové novinky z oblasti DPH: Novela zákona o DPH a Prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti

Co se děje v oblasti DPH? Přečtěte si o novele zákona o DPH nebo o prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti.

Novela zákona o DPH
Jak jsme vás již informovali, projednání novely zákona o DPH bylo pozdrženo a příslušné změny by mohly být účinné nejdříve 1. 4. 2019 (namísto původně předpokládaného data 1. 1. 2019). K příslušné novele zákona bylo navíc předloženo několik pozměňovacích návrhů, které by mohly jednání dále znesnadnit (jde nejčastěji o návrhy na změny v aplikaci sazeb DPH). Sílí současně signály, že by u odměn jednatelů a členů statutárních orgánů měl být ponechán současný režim DPH. Doufejme, že alespoň v době vydání tohoto čísla dReportu bude ukončeno jednání o pozměňovacích návrzích, a bude jasné, v jakém stavu novela postoupí do třetího čtení v rámci Poslanecké sněmovny.

Prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti
Směrnice o DPH neumožňovala po 1. 1. 2019 členským státům aplikovat vybrané režimy přenesení daňové povinnosti (např. na obchodování s technickými plodinami či s vybranou výpočetní technikou). Rada EU však přijala novelu, která možnou aplikaci umožňuje i v dalších letech (až do předpokládaného přechodu na tzv. „Definitivní režim DPH“.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti Novela zákona o DPH Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019