Daně 

Prosincové novinky z oblasti DPH: Novela zákona o DPH a Prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti

Co se děje v oblasti DPH? Přečtěte si o novele zákona o DPH nebo o prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti.

Novela zákona o DPH
Jak jsme vás již informovali, projednání novely zákona o DPH bylo pozdrženo a příslušné změny by mohly být účinné nejdříve 1. 4. 2019 (namísto původně předpokládaného data 1. 1. 2019). K příslušné novele zákona bylo navíc předloženo několik pozměňovacích návrhů, které by mohly jednání dále znesnadnit (jde nejčastěji o návrhy na změny v aplikaci sazeb DPH). Sílí současně signály, že by u odměn jednatelů a členů statutárních orgánů měl být ponechán současný režim DPH. Doufejme, že alespoň v době vydání tohoto čísla dReportu bude ukončeno jednání o pozměňovacích návrzích, a bude jasné, v jakém stavu novela postoupí do třetího čtení v rámci Poslanecké sněmovny.

Prodloužení režimů přenesení daňové povinnosti
Směrnice o DPH neumožňovala po 1. 1. 2019 členským státům aplikovat vybrané režimy přenesení daňové povinnosti (např. na obchodování s technickými plodinami či s vybranou výpočetní technikou). Rada EU však přijala novelu, která možnou aplikaci umožňuje i v dalších letech (až do předpokládaného přechodu na tzv. „Definitivní režim DPH“.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Novela zákona o DPH Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right