Daně 

Lucembursko: státní podpora pro společnost McDonald’s

Dne 19. září 2018 Evropská komise po čtyřletém vyšetřování došla k závěru, že Lucembursko v případu společnosti McDonald’s neposkytlo žádnou nepřípustnou státní pomoc.

Evropská komise oznámila, že nezdanění určitých zisků alokovaných americké pobočce v Lucembursku bylo v souladu s místním daňovým právem a daňovou dohodou uzavřenou mezi Lucemburskem a USA. Komise rovněž zjistila, že lucemburské daňové orgány danou dohodu aplikovaly správně a že daňové výhody, které lucemburská entita obdržela (a které vyplývají z nesouladu mezi daňovými právními předpisy platnými v Lucembursku a v USA), nelze považovat za narušení volné soutěže na jednotném trhu.

Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right