Nemovitosti 

M&A aktivita na nemovitostním trhu v Evropě: Stále na rostoucí vlně

Za poslední čtyři roky ukázala Evropa poměrně silný ekonomický růst, čímž položila pevný základ pro dlouhodobější oživení finančního trhu. Navíc v souvislosti s historicky nízkými úrokovými sazbami jsou nynější podmínky pro investory stále příznivé a atraktivní. Navzdory záchvatům nejistoty po událostech jako Brexit či po prezidentských volbách v USA došlo na finančních trzích k dynamickému růstu. Výkonnost největších hráčů na trhu nemovitostí byla za poslední tři roky dokonce výrazně vyšší než některé akciové indexy.

Během uplynulých třech let se ještě více vytvářel tlak směrem ke snižování výnosů, který byl způsoben zejména objemem investovaného kapitálu do vyšších tříd aktiv. Mimoto bylo možné spatřit vysokou míru přímých a nepřímých investic do nemovitostí z důvodu rekordního rozdílu mezi výnosy z nemovitostí a výnosy z dluhopisů.

Důvěru a zájem investorů ilustruje i Graf č. 1, kde celkový objem kapitálu evropských nemovitostních fondů stoupl mezi dvěma sledovanými obdobími (2012–2014 a 2015–2017) o 21 procent.

Typická charakteristika nemovitostního trhu se v poslední době mění. To je vidět i na složení trhu, kdy investoři s tradičním působením v oblastech akciových nebo dluhopisových trhů přesouvají kapitál právě na trh s nemovitostmi s vidinou příznivějšího poměru rizika a návratnosti investice. Úloha investorů se však po vložení prostředků na tento trh výrazně mění. Aby uspěli před konkurencí, jsou investoři v tomto segmentu nuceni hledat nové strategie vytvářející nové hodnoty. Stále více jsou tak vidět netradiční formy jako například integrace platforem, tvorba synergií nebo diverzifikace.

Dalším významným faktorem se postupně, ale o to s větší jistotou, stává tzv. disruptivní inovace, čímž se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající. Ta je viditelná zejména v oblasti e-commerce a s ní souvisejícím trhem s logistickými nemovitostmi. O významu těchto změn svědčí například akvizice společnosti LogiCor Europe čínským investorem v hodnotě více než 12 miliard EUR v létě roku 2017 nebo prodej české společnosti PointPark Properties fondem GIC Private za 2,4 miliardy EUR.

Typická charakteristika nemovitostního trhu se v poslední době mění. To je vidět i na složení trhu, kdy investoři s tradičním působením v oblastech akciových nebo dluhopisových trhů přesouvají kapitál právě na trh s nemovitostmi s vidinou příznivějšího poměru rizika a návratnosti investice. Úloha investorů se však po vložení prostředků na tento trh výrazně mění. Aby uspěli před konkurencí, jsou investoři v tomto segmentu nuceni hledat nové strategie vytvářející nové hodnoty.

Autor: Alberto Valls Partner, Deloitte Španělsko

Článek je převzatý z časopisu REflexions, který dvakrát ročně vydává společnost Deloitte a do kterého přispívají odborníci na správu realitních investic z celého světa. Projděte si aktuální vydání.

Nemovitosti 

Ceny bytů na pražském rezidenčním trhu reagují na snižující se poptávku, nový byt o rozloze 66m2 stojí 7,7 milionů korun

Jarní měsíce byly z hlediska nové nabídky na pražském rezidenčním trhu průměrné. Počet nových bytových projektů však proti předešlému období vzrostl z 13 na 21. V březnu a dubnu 2019 tak bylo na trh do přímého prodeje dáno 1184 nových bytů s průměrnou cenou 98 600 Kč/m2. Zdá se, že trh začal reagovat na snižující se poptávku. 

6. 6. 2019
Nemovitosti 

Příští stanice… Nejdražší byty jsou u metra Staroměstská a Malostranská, cenu ovlivňuje skladba domů v okolí

Ceny bytů rostly na většině území ČR v posledních třech letech nejrychleji od roku 1990. V posledním roce ale opět nabývá na váze vliv lokálních faktorů a vývoj cen nemovitostí začíná být opět ovlivňován přirozenějšími vlivy, jako jsou lokální pracovní trh nebo například spokojenost s životem v dané lokalitě. Specifickou oblastí je dlouhodobě Praha, u které hraje zvláštní roli zejména nutnost věnovat hodně času dopravě z domova do práce, školy či za zábavou. Rostou ceny u stanic metra rychleji než v jiných částech metropole? A jaké faktory cenu ovlivňují? 

23. 5. 2019