Deloitte živě 

Měření skutečného dopadu podnikání

Je všeobecně známo, že úspěch společnosti nelze měřit jen podle zisku a výnosů. Každý podnik zanechává důležitou stopu v ekonomice, společnosti a prostředí, kde rozvíjí své iniciativy. Dle studie mezi manažery projektů společenské odpovědnosti z roku 2015 požaduje většina finančních ředitelů zveřejňování nefinančních výsledků a věnují se pozorněji skutečnému dopadu každého podnikatelského provozu. Uvědomují si totiž, jakou odpovědnost vůči společnosti jejich firma má. Průzkumy mezi mileniály naznačují, že podle většiny mladých lidí je právě teď ideální doba k tomu, aby se podnikatelé ukázali jako tvůrci změn k lepšímu.

K dramatické změně ve vnímání hodnoty společností došlo také z makroekonomické perspektivy. Za posledních třicet let se hodnota nehmotného majetku firem v indexu S&P 500 zvýšila na průměrných 84 %. Dnes tak většina tržní hodnoty společností spočívá v nefinančních ukazatelích.

Některá opatření zavedená Evropskou unií a národními vládami jsou velkým pokrokem ve zveřejňování informací o podnikání firem. Nedávno implementovaná směrnice o nefinančním reportingu je příkladem posunu ke komplexnějšímu zveřejňování dat společností. Existují i takové, které jdou nad rámec pouhého plnění povinných požadavků a stávají se průkopníky v měření a zveřejňování svého skutečného společenského dopadu.

Deloitte Impact report 2018: Zpráva o společenském dopadu

Českou republiku čeká v tomto směru náročná cesta. Na místním trhu totiž zatím mnoho zpráv o společenském dopadu není. Deloitte se snaží ukázat směr, a proto jsme letos vydali českou nefinanční zprávu za rok 2018 – Impact report. Podívejte se, jak děláme věci, které mají smysl.

Podnikání Makroekonomika Nefinanční reporting
Deloitte živě 

SFTR – poslední krok k transparentnosti transakcí s cennými papíry (nový reporting nad rámec MIFID II, MIFIR a EMIR)

V reakci na finanční krizi v roce 2008 věnovali (nejen) evropští regulátoři mnoho úsilí na snížení systemického rizika a posílení finanční stability. Za svůj hlavní cíl si vytyčili vnést více světla do oblasti stínového bankovnictví a zvýšit transparentnost fungování finančních trhů jako takových i vůči klientům. 

17. 4. 2019
Deloitte živě 

Startupy jsou jako ti největší super hrdinové. Ještě lepší než Tony Stark a Hulk dohromady, zaznělo na SWCS

Startup World Cup & Summit (SWCS) navštívilo ve středu 10. dubna v pražském Kongresovém centru přes 1100 účastníků. Ti si kromě regionálního a evropského finále vyslechli celou řadu světových CEO, byznysmenů, zakladatelů startupů nebo investorů. Největší ohlas mezi účastníky SWCS měli šéf aplikace Strava James Quarles a generální ředitel české antivirové společnosti Avast Vincent Steckler. Quarles i Steckler plnému sálu prezentovali nejenom své úspěchy, ale i nezdary. Protože je v pořádku dělat chyby, a když je neděláte, nesnažíte se dost. 

15. 4. 2019