Deloitte živě 

Měření skutečného dopadu podnikání

Je všeobecně známo, že úspěch společnosti nelze měřit jen podle zisku a výnosů. Každý podnik zanechává důležitou stopu v ekonomice, společnosti a prostředí, kde rozvíjí své iniciativy. Dle studie mezi manažery projektů společenské odpovědnosti z roku 2015 požaduje většina finančních ředitelů zveřejňování nefinančních výsledků a věnují se pozorněji skutečnému dopadu každého podnikatelského provozu. Uvědomují si totiž, jakou odpovědnost vůči společnosti jejich firma má. Průzkumy mezi mileniály naznačují, že podle většiny mladých lidí je právě teď ideální doba k tomu, aby se podnikatelé ukázali jako tvůrci změn k lepšímu.

K dramatické změně ve vnímání hodnoty společností došlo také z makroekonomické perspektivy. Za posledních třicet let se hodnota nehmotného majetku firem v indexu S&P 500 zvýšila na průměrných 84 %. Dnes tak většina tržní hodnoty společností spočívá v nefinančních ukazatelích.

Některá opatření zavedená Evropskou unií a národními vládami jsou velkým pokrokem ve zveřejňování informací o podnikání firem. Nedávno implementovaná směrnice o nefinančním reportingu je příkladem posunu ke komplexnějšímu zveřejňování dat společností. Existují i takové, které jdou nad rámec pouhého plnění povinných požadavků a stávají se průkopníky v měření a zveřejňování svého skutečného společenského dopadu.

Deloitte Impact report 2018: Zpráva o společenském dopadu

Českou republiku čeká v tomto směru náročná cesta. Na místním trhu totiž zatím mnoho zpráv o společenském dopadu není. Deloitte se snaží ukázat směr, a proto jsme letos vydali českou nefinanční zprávu za rok 2018 – Impact report. Podívejte se, jak děláme věci, které mají smysl.

Podnikání Makroekonomika Nefinanční reporting
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019