Daně 

Metodická informace ke zdaňování benefitů od 1. ledna 2024

Generální finanční ředitelství vydalo za účelem posílení právní jistoty dlouho očekávanou metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024. V metodice se několikrát operuje s termíny „obvyklost“ a „přiměřenost“ a celým textem se prolíná apel na nezneužívání situace a výkladu nové legislativy ze strany daňových subjektů. Domníváme se tedy, že v následujícím období pomůže při obhajování v rámci kontrol či při dotazování ze strany finanční správy spíše selský rozum a rozumný příběh v pozadí.

Nová metodická informace, dostupná na stránkách finanční správy, obsahuje výklad příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen ZDP) ve znění účinném od 1. 1. 2024 zastávaný finanční správou, ale také podrobnější vysvětlení obecného přístupu k interpretaci práva v oblasti plnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům nad rámec mzdy či platu, resp. odměny za práci.

Dokument je rozdělen do 3 částí:

  • První část se zaměřuje na dopad zdanění na straně zaměstnance, přičemž se v jednotlivých kapitolách blíže věnuje:

– plněním poskytovaným zaměstnancům v podobě jídla a nápojů;

– sportovnímu vybavení, které je zaměstnancům k dispozici na pracovišti;

– ostatním zaměstnaneckým benefitům (volnočasovým benefitům, akcím pořádaným zaměstnavatelem);

– oceňování nepeněžních benefitů;

– okamžiku vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami

  • Druhá část se věnuje daňové uznatelnosti souvisejících nákladů na straně zaměstnavatele.
  • Třetí část obsahuje tabulky dotčených benefitů shrnující daňový režim platný do 31. 12. 2023 a režim platný od 1. 1. 2024.

Generální finanční ředitelství předpokládá, že metodická informace bude doplňována, resp. doprovázena sadou postupně publikovaných otázek a odpovědí v reakci na dílčí problémy, které mohou vyvstat v souvislosti s uplatňováním nové právní úpravy v praxi.

O všech dalších novinkách vás budeme informovat nejen na našem blogu a ve zpravodaji dReport, ale také na pravidelných webcastech a seminářích, které k daňovým a právním novinkám pořádáme. Informace o našich službách (nejen) v oblasti daňového poradenství najdete na našich webových stránkách.

Odměňování zaměstnanců GFŘ dReport zpravodaj Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right