Daně 

MF ČR plánuje prodloužit daňovou podporu darů na Ukrajinu i pro rok 2023

V květnu roku 2022 nabyl účinnosti zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento zákon řeší především daňový režim darů, resp. bezúplatných plnění, poskytnutých českými subjekty Ukrajině a jejím obyvatelům.

Tato zvláštní úprava darů na Ukrajinu, o níž si můžete podrobněji přečíst v našem loňském článku, však měla pouze dočasný charakter. Obecně se totiž aplikovala výhradně na bezúplatná plnění fakticky poskytnutá v roce 2022. V této souvislosti se objevilo mnoho dotazů, zda bude tento preferenční daňový režim darů na Ukrajinu prodloužen i pro rok 2023, protože konflikt na Ukrajině stále trvá.

Bohužel, k legislativní změně v této věci zatím nedošlo, nicméně MF ČR na svých webových stránkách avizuje, že je záměrem tuto zvláštní právní úpravu prodloužit. Ministerstvo dle svých slov plánuje, že legislativní úprava bude součástí letošního daňového balíčku, který je v současnosti ve fázi přípravy před meziresortním připomínkovým řízením a opírá se přitom o usnesení vlády ze dne 11. ledna 2023.

Je tedy velmi pravděpodobné, že se zvláštní režim darů na Ukrajinu prodlouží i pro následující období, žádná konkrétní právní úprava však dosud předložena nebyla. O vývoji v této oblasti vás budeme nadále informovat.

Pomoc Ukrajině Ministerstvo financí Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right