Daně 

Možný posun lhůt pro plnění oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a agresivním daňovém plánování.

Oznamovací povinnost se má týkat transakcí s určitými charakteristickými znaky („hallmarks“), a to i těch, které byly realizovány po 25. červnu 2018. Proces oznamování by měl začít fungovat od 1. července 2020, první automatická výměna těchto oznámení mezi správci daně by pak proběhla do 31. října 2020. Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce.

Vzhledem k aktuální situaci však Evropská komise začátkem května představila návrh změn Směrnice DAC VI za účelem odkladu některých lhůt (v principu o 3 měsíce) pro podání a výměnu informací v oblasti daní z důvodu pandemie COVID-19.

Obsahem návrhu je konkrétně:

  • změna lhůty pro podání informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat a jejichž první krok byl zaveden v období od 25. června 2018 do 30. června 2020, z 31. srpna 2020 na 30. listopadu 2020;
  • změna začátku 30denní lhůty pro oznamování přeshraničních uspořádání, která se mají oznamovat a byly zpřístupněny/zavedeny v období od 1. července do 30. září 2020, z 1. července 2020 na 1. října 2020;
  • odložení lhůty pro uskutečnění první automatické výměny informací z 31. října 2020 na 31. ledna 2021.

Návrh také ponechává Evropské komisi možnost přijmout prodloužení tohoto odkladu o další 3 měsíce v případě přetrvávajících vážných rizik pro veřejné zdraví v důsledku pandemie COVID-19 a nutných omezujících opatření přijatých členskými státy.

V České republice aktuálně stále ještě probíhá proces implementace Směrnice DAC VI, související návrh zákona prošel 2. čtením v Poslanecké sněmovně. O vývoji a případném přijetí posunutí termínů jak na úrovni EU, tak v ČR vás budeme dále informovat.

Finanční správa také zveřejnila na svých webových stránkách technický manuál popisující povinná pole a strukturu oznámení o přeshraničním uspořádání vydaný Evropskou komisí za účelem sjednocení a zjednodušení výměny informací mezi členskými státy. Oznámení by mělo kromě identifikace dotčeného daňového poplatníka, popisu uspořádání a splněných charakteristických znaků obsahovat také identifikaci dotčených zprostředkovatelů. Konkrétní návrh elektronického formuláře, který by mělo být možné podat prostřednictvím daňového portálu, zatím nebyl zveřejněn.

Pokud se o nové oznamovací povinnosti a jejích praktických dopadech chcete dozvědět více, poslechněte si náš webcast, kde se tomuto tématu budeme věnovat detailněji.

COVID-19 Směrnice DAC 6 dReport zpravodaj
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020