Daně 

MPO připravuje nové výzvy zaměřené na lokální distribuční soustavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje v rámci specifického cíle Energetická infrastruktura dvě výzvy zaměřené na lokální distribuční sítě (LDS). Jedná se o výzvy Energetická infrastruktura – úspory v LDS a Energetická infrastruktura – OZE v LDS.

Podporovanými aktivitami bude posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu a komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění optimalizace provozu v distribučních soustavách.

Název výzvy Podporované aktivity Oprávnění žadatelé Alokace Minimální výše dotace Maximální výše dotace Plánovaný termín vyhlášení
Energetická infrastruktura – OZE v LDS Posílení distribučních sítí za účelem integrace OZE Podniky všech velikostí 500 mil. Kč 1,5 mil. Kč 100 mil. Kč

 

4. Q 2023
Energetická infrastruktura – úspory v LDS Snížení technických ztrát distribučních trafostanic Podniky všech velikostí 500 mil. Kč 1,5 mil. Kč 100 mil. Kč

 

4. Q 2023

Výzva I. Energetická infrastruktura – úspory v LDS

Podporované aktivity:

 • Nákup a instalace transformátorů.
 • Nákup a instalace transformátorů všech napěťových hladin včetně vnitřních trafostanic, kobek trafostanic a dovybavení trafostanic.
 • Nákup a instalace stožárových, kioskových i zděných trafostanic.

Specifické podmínky:

 • V rámci žádosti o podporu je nutné splnit binární kritérium, kdy projekt musí přispět ke snížení technických ztrát distribučních trafostanic v minimální hodnotě 50 % z výchozího stavu nahrazovaného transformátoru.

Výzva I. Energetická infrastruktura – OZE v LDS

Podporované aktivity:

 • Posílení venkovního a kabelového vedení.
 • Výstavba a modernizace rozvodny či elektrické stanice (stavební část, technologie).
 • Nákup a instalace rozvaděčů, transformátorů, vnitřní trafostanice, kobky a dovybavení trafostanic.
 • Instalace chytrých prvků distribučních sítí (například nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních, realizaci dálkově ovládaných distribučních stanic ad.)

Specifické podmínky:

 • V rámci žádosti o podporu je nutné splnit binární kritérium, kdy dodatečně připojitelný výkon obnovitelných zdrojů musí dosahovat minimální úrovně 10 % ze stávající připojovací kapacity v rámci zásobovacího území provozovaných distribučních sítí.

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Energetika Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right