Daně 

Národní plán obnovy: byla vyhlášena výzva Fotovoltaické systémy

Ministerstvo průmyslu a obchodu si klade za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku, pomoci s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie a také podpořit realizaci ekologické a digitální transformace.

První výzvou byly Fotovoltaické systémy. V rámci této výzvy je podporováno pořízení a instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na podnikatelské budovy, včetně přístřešků (například pro automobily či skladování materiálu), a to s instalovaným výkonem v rozmezí od 1kWp do 1 MWp včetně. Žádosti je možné podávat v rámci dvou aktivit dle vlastnictví nemovitosti:

 • Žadatel o dotaci je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost,
 • žadatel o dotaci má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

Kdo může o dotaci žádat:

 • Všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy).

Na co se dotace vztahuje:

 • výdaje na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie (fotovoltaické panely, nosné konstrukce, rozvaděče, kabeláž atd.),
 • projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny),
 • inženýrská činnost ve výstavbě.

Míra podpory na jeden projekt:

 • maximálně 35 % pro fotovoltaické systémy,
 • maximálně 50 % pro systémy akumulace mimo území hlavního města Prahy,
 • maximálně 45 % pro systémy akumulace na území hlavního města Prahy.

Výše podpory na jeden projekt:

 • Na základě výše způsobilých výdajů stanovených dle výpočtu stanoveného na základě výše instalovaného výkonu.

Příjem návrhů projektů:

 • Od 22. března 2022 do 30. června 2022

Projekt je nutné ukončit nejpozději do 30. listopadu 2023.

Další výzvy z NPO zaměřené na témata, jako jsou cirkulární ekonomika, úspora vody, úspory energií, a výzvy z dalších programů (Modernizačního fondu a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) mají plánovaný termín vyhlášení v průběhu května a června. O jejich vyhlášení a dalších podrobnostech vás budeme informovat.

Daně v nemovitostech Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right