Daně 

Národní plán obnovy: Vyhlášení výzvy na úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. května 2022 výzvu, kterou chce podpořit oblast udržitelného nakládání s vodou v průmyslových podnicích. Pro žadatele z celého území České republiky včetně Prahy jsou připraveny prostředky v celkové výši 1 miliardy korun.

Cílem výzvy je podpora opatření na úsporu vody a optimalizaci vodohospodářství v podnikatelském sektoru skrze implementaci oběhového hospodářství a adaptaci na změny klimatu.

Podpořeny tak mohou být například investice do snižování ztrát vody v uzavřených okruzích a rozvodech vody, recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, instalace filtračních technologií, jímání nebo využívání dešťových vod, optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží za cirkulační) a další.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky na celém území České republiky včetně Prahy
 • Na jedno IČO lze podat až tři žádosti o dotaci (projekty musí být realizovány na různých místech)

Na co se dotace vztahuje:

 • pořízení technologií
 • stavební práce
 • dodávky a služby

Míra podpory na jeden projekt:

 • Podpora bude poskytnuta až do výše 40 % celkových uznaných nákladů

Výše podpory na jeden projekt:

 • Minimální výše dotace činí 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace činí 25 mil. Kč

Příjem návrhů projektů:

 • Od 12. května 2022 do 30. září 2022
 • Výzva je kolová

Podmínky dotace:

 • K žádosti o dotaci je nutné předložit vodní audit.
 • Podpořeny budou ty projekty, jejichž navrhovanými úspornými opatřeními dojde ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodohospodářství podniku ve výši minimálně 5 % nebo 100 m³/rok.
 • Nelze podpořit projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu či výstupu vodního hospodářství podniku, případně na změnu zdroje vody.
 • Realizace projektu musí být dokončena k 31. prosinci 2024.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že došlo k prodloužení výzvy NPO na fotovoltaické systémy, nově je tedy možné podávat žádosti a získat podporu na FVE až do 31. srpna 2022. Zároveň byla pro tyto účely navýšena alokace o celou 1 mld. Kč.

Další výzvy z oblasti cirkulární ekonomiky (NPO) či úspor energií a inovací (OP TAK) budou pravděpodobně vyhlášeny v průběhu července. Již na přelomu června a července se pak očekává vyhlášení výzev z Modernizačního fondu, které budou zaměřené na energetiku.

O vyhlášení a podmínkách těchto i dalších výzev vás budeme průběžně informovat.

Daně v nemovitostech Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right