Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti.

Nově bude zavedeno mimořádné dlouhodobé pracovní vízum s platností maximálně na 1 rok, které by mělo usnadnit získání pracovníků ze zahraničí pro určité pracovní obory, jež trpí dlouhodobým nedostatkem pracovní síly. Přijímání žádosti o tento typ pobytového titulu by mělo být spuštěno speciálním nařízením vlády tak, aby bylo možno flexibilně reagovat na situaci na trhu práce, bez možnosti prodloužení. V současné době není jasné, zda držiteli tohoto druhu víza bude umožněno požádat na území ČR o jiný druh pobytu, pokud bude chtít na území pobývat déle než 1 rok.

Novela dále zavádí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz (zde došlo k posunutí účinnosti na leden 2021). Cizinec (pokud nespadá pod výjimku z této povinnosti) by měl kurz absolvovat během prvního roku po vstupu na území ČR. Kurz by měl být jednodenní, předpokládaná délka je 8 hodin.

Novela také zavádí kvóty na počet přijatých žádostí na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Účinnost tohoto prováděcího předpisu je očekávána od září 2019 (v současné době probíhají mezirezortní připomínkové řízení). Nařízením vlády se tak stanoví maximální počty žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání a zaměstnanecké karty, které lze podat na jednotlivých zastupitelských úřadech. V současné době se potýkáme se situací, kdy některé zastupitelské úřady neumožnují cizincům sjednávat schůzky k podání žádostí o vybraná pobytová oprávnění na září 2019 s odkazem na připravované kvóty.

Novinkou je i přeměna současných projektů ekonomické migrace v nové vládní programy ekonomické migrace. Stávající projekty a režimy ekonomické migrace se sloučí a dojde k zavedení tří typů vládních programů ekonomické migrace. Předpokládané spuštění nových vládních programů ekonomické migrace je září 2019.

 1. Program klíčový a vědecký personál
  • Tento program nahrazuje Fast Track a Welcome Package pro investory.
  • Nově možnost i nabírání nových zaměstnanců, dříve bylo možné použít pouze vnitropodnikové převody a lokalizace zaměstnanců.
 2.  Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
  • Výrazné teritoriální rozšíření, dříve pouze pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie.
 3. Program kvalifikovaný zaměstnanec
  • Režimy se doposud týkaly pouze: Ukrajiny, Mongolska,  Filipín a Srbska, tento institut se rozšíří o Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko.

Součástí novely jsou i změny, které se týkají zaměstnanecké karty. Institut souhlasu Ministerstva vnitra se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice byl nahrazen oznamovací povinností. Cizinec by měl změnu nahlásit 30 dní předem a při splnění podmínek bude ministerstvem jak cizinec, tak zaměstnavatel informován o souhlasu se změnou. Změna zaměstnavatele byla omezena na možnost změny až po 6 měsících pobytu cizince na území (možnost dřívější změny ve vymezených případech) u zaměstnavatele, na kterého byla první zaměstnanecká karta vydána.

Některé změny se dotknou i občanů EU/EHP či Švýcarska, podle přechodného ustanovení novely bude platit, že potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem 1. ledna 2010 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2019. Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (po 1. 1. 2010) pozbývá platnosti uplynutím 10 let ode dne jeho vydání.

O dalším vývoji výše uvedených témat Vás budeme informovat.

Pracovní migrace Zákon o pobytu cizinců Novela zákona o pobytu cizinců Ekonomická migrace Zaměstnávání cizinců
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019
Lidé 

Nová doba si žádá nové lídry. Co se od nich v 21. století očekává?

K tomu stát se v dnešní době úspěšným lídrem už nestačí jen odvaha převzít odpovědnost za řízení firmy a její hospodářské výsledky. Ne, lídři dnes musí být mnohem komplexnější. Společnosti od nich navíc očekávají, že budou schopni reagovat na neustále se měnící podmínky, přicházet s inovativními návrhy, udržovat si přehled v nových technologiích, ale také efektivně komunikovat se zaměstnanci a zahrnout do strategie firmy rovněž CSR aktivity. Jaký je tedy lídr 21. století v kontextu všudypřítomné digitalizace, rozvoje nových technologií a současného demografického vývoje? 

6. 8. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červenec 2019]

Další rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým se vytyčují pojmové znaky služby elektronických komunikací. ČTÚ finišuje s přípravou podmínek aukce rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Ve Sněmovně se objevila nenápadná novela zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit využití nové technologie při lokalizaci osob v ohrožení života. To jsou červencové novinky z oblasti telekomunikace a médií. 

31. 7. 2019