Poradenství 

Nekalé praktiky v obchodním prostředí jsou stále sofistikovanější, účinnou ochranou je datová analýza

Koronavirová pandemie s sebou nepřinesla pouze celospolečenskou vlnu solidarity, ale také nové podvodné praktiky do byznysového prostředí. Obchodní procesy byly vlivem krizové situace narušeny a oslabeny, a to mělo za následek razantní nárůst podvodných transakcí všeho druhu. O jaké podvody se v praxi jedná? A lze je odhalit ještě dříve, než způsobí společnosti výraznější finanční újmu? Klíčem k úspěchu je forenzní datová analýza a její vizualizace.

Opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií v první polovině letošního roku měla pro firmy celou řadu důsledků: byl narušen dodavatelský řetězec, zaměstnanci byli přesunuti na home office, přístup k papírovým dokumentům byl limitován a drtivá většina práce se odehrávala v online prostředí. Takové pracovní podmínky potom provází různé potíže a nedostatky, jako jsou například komunikační problémy, nedostatečný přístup k některým datům, jejich nedostatečné zabezpečení, odklady a rušení nejrůznějších projektů apod.

A přesně taková situace je živnou půdou podvodů. Podle průzkumu v květnu 2020 výrazný nárůst podvodů zaznamenala čtvrtina podnikatelů a mírný nárůst postihl více než 43 % společností. Na otázku, jakou změnu v tomto ohledu očekávají firmy do budoucna, byla reakce skeptická – 93 % firem očekává v následujících dvanácti měsících další nárůst, a to zejména v oblasti podvodů platebních, pojistných a podvodů s finančními výkazy.

Data nejsou samospasná, důležitá jsou především rozhodnutí plynoucí z jejich analýzy

V období pandemie (resp. jakékoli krizové situace) management musí chránit společnost před podvody, které jsou technicky ještě více propracované než obvykle. Ideálním nástrojem je v tomto směru analýza dat. Firmy by se měly zaměřit na častější a rozsáhlejší využívání těchto analýz, ale především porozumět datům samotným. Data totiž paradoxně hodnotu pro společnost nemají. Tu mají až následná rozhodnutí, která přinášíme na základě dat a jejich analýzy. A pouze pokud bude analýza dat prováděna kvalitně, mohou být kvalitní i zmíněná rozhodnutí. Management by se přitom měl vyvarovat základním chybám, jako je příliš dlouhé vyčkávání, přehlížení varovných signálů nebo spoléhání se výhradně na zavedené technologie.

Zevrubnou analýzu by měla následovat patřičná vizualizace jejích výstupů. Ta totiž zvyšuje interaktivitu práce s daty, což pomáhá pochopit jejich propojení a identifikovat případné negativní trendy. Při datových analýzách je totiž zkoumána celá „populace“ dat, nikoliv pouze náhodně vybraný vzorek. Díky tomu se výrazně zvyšuje šance odhalit podezřelé transakce. Názorné vyobrazení a propojení vícera datových zdrojů navíc pomáhá objevit jinak jen stěží identifikovatelné souvislosti.

Na co by se vedení společnosti mělo při odhalování podvodů zaměřit?

  • Strategie, která by měla být tvořena s ohledem na dostupné technologie a z nich vyplývající možnosti podvodů.
  • Zaměstnanci by měli mít firmou jasně stanoveno, jakým způsobem budou s daty pracovat.
  • Procesní optimalizace skrze analytická řešení mohou přispět k efektivitě fungování společnosti.
  • Analýza dat (a především jejich pochopení) mohou přispět k lepším rozhodnutím a efektivnějšímu řešení daných problémů.

Zaujalo vás téma odhalování odvodů a chcete vědět, jaké jsou bezpečností výzvy současnosti? Potom neváhejte a pusťte si ze záznamu náš webcast Možnosti vizualizace a zpracování dat k odhalování podvodů, který pro vás připravili odborníci z týmu pro forenzní a datovou analýzu Deloitte.

Forenzní podvody Datová analytika
Poradenství 

Záchrana textilky VEBA: Nahlédněte pod pokličku restrukturalizačního procesu

Do restrukturalizačního procesu na záchranu broumovské textilky VEBA vstoupil Deloitte v roce 2016. V té době se nad tradiční výrobou žakársky tkaných bavlněných tkanin i značkou samotnou stahovala mračna. Výroba se kvůli ekonomickému poklesu a dalším rizikovým faktorům na klíčových trzích v Africe dostala do hospodářských potíží. Firma vykázala ztrátu ve výši 57 milionů korun a rekordní bankovní dluh 740 milionů korun! V průběhu čtyřleté záchrany přitom došlo k eskalaci jednání mezi zainteresovanými stranami a dalším zvratům, které změnily předpoklady pro stávající řešení a vyžadovaly úpravy strategie. Jak Deloitte zachraňoval textilku se 160letou historií? Nahlédněte s námi do celého procesu restrukturalizace, tedy do záchrany firmy před krachem. 

8. 10. 2020
Poradenství 

Framework: Jak efektivně řídit online session

Řídit kolaborativní workshop v zasedačce je v podstatě jednoduché. Účastníci na sebe vidí, všichni jsou společně na jednom místě a celou dobu mají maximální přehled o tom, co se v místnosti zrovna děje. Společná pozornost se upírá směrem k řešení. Tak tomu alespoň bývalo, než přišel koronavirus, zasedačky se musely pro větší skupiny zavřít a my se začali potkávat online. Tým Deloitte NEXT proto připravil jednoduchý framework, s jehož pomocí lze kolaborativní online session organizovat stejně efektivně, jako byste byli ve skutečné kanceláři se svými kolegy po boku. 

30. 9. 2020
Poradenství  Právo 

Kdo ponese odpovědnost za úpadek společnosti? Novela zákona o obchodních korporacích klepe na dveře

České společnosti čekají v příštím roce zásadní změny v oblasti legislativy. Od 1. ledna 2021 totiž nabyde účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která s sebou přináší nová pravidla zejména v oblasti odpovědnosti managementu. Jak bude nově probíhat schvalování smlouvy o výkonu funkce? Kdo ponese následky za způsobení úpadku společnosti? A jaké sankce jej v takovém případě čekají? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem tematickém webcastu. 

22. 9. 2020