Daně 

Nizozemsko: Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí SDEU o případech fiskální unie

Nizozemský nejvyšší soud vydal dne 19. října 2018 rozhodnutí, jímž potvrzuje rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) z února 2018 o souladu nizozemského režimu fiskální unie s evropským právem. Případ byl vrácen nizozemskému soudu, který měl učinit konečné rozhodnutí.

Dne 22. února 2018 SDEU rozhodl ve dvou spojených případech postoupených nizozemským nejvyšším soudem. První případ se týkal pravidel proti přesouvání zisku a druhý odpočtu kurzových ztrát. SDEU dospěl k závěru, že Nizozemsko nesmí uplatňovat pravidla (např. pravidla proti přesouvání zisku), která se obvykle uplatňují ve vnitrostátních i přeshraničních situacích, ale jejichž účinek je výhodnější v případě vstoupení do fiskální unie. Vzhledem k tomu, že fiskální unie je možná pouze pro společnosti, které jsou nizozemskými rezidenty, je výhodnější režim omezen na vnitrostátní situace.

SDEU dospěl k závěru, že Nizozemsko nesmí upírat určité výhody režimu fiskální unie v situacích zahrnujících jiné země EU pouze proto, že společnosti se sídlem v EU nemají právo být součástí fiskální unie, a pravidla proti přesouvání zisku jsou tedy v rozporu s principem svobody usazování dle Smlouvy o fungování Evropské unie. SDEU se přiklonil k názoru, že pravidla týkající se kurzových ztrát jsou v souladu s právem EU. Nejvyšší soud nyní rozhodnutí SDEU potvrdil, a ukončil tak diskusi.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right