Lidé 

Nová role HR: Z původně administrativní a operativní funkce k rovnocennému business partnerovi

Uplynulé dva roky byly ve znamení transformace, každodenních změn, nutnosti činit rychlá rozhodnutí, a především značné nejistoty. Situace byla náročná pro všechna oddělení napříč organizací a HR nebylo výjimkou, spíše naopak. Jak se role HR proměnila a kam se bude dále posouvat?

Během covidové krize získalo HR novou, doposud částečně opomíjenou nebo ne vždy viditelnou roli. Z původně administrativní funkce, charakterizované spoustou papírování a operativních procesů, se stalo leaderem v oblasti krizového managementu a převzalo tak vůdčí roli v každodenním řízení organizačních procesů. Teď se ale nabízí otázka: jak bude role HR vypadat v budoucnu? Vrátí se HR ke své „klasické“ před-covidové agendě? Nebo krize naopak nastolila nový směr fungování HR? Přesně těmto tématům jsme se věnovali během našeho posledního live streamu, ve kterém diskutovali Jitka Adámková, CHRO společnosti T-Mobile & Slovak Telekom, Ondřej Přerovský, Senior Manager v oblasti lidského kapitálu ve společnosti Deloitte a Monika Kováčová, Talent Director ve společnosti Deloitte CE.

Důvěra vůči HR ve firmě se zvyšuje

Během covidové pandemie role HR nepochybně posílila. HR se dostalo do úzkého kontaktu s business leadery jednotlivých odděleních, což přispělo k lepšímu pochopení HR funkce napříč organizací. Mimo to se HR ukázalo jako skvělý leader v oblasti krizového managementu a zajistilo si tak větší důvěru a uznání organizačních leaderů i samotných zaměstnanců.

Potvrzují to i nejnovější průzkumy, které ukazují jasný trend v nárůstu důvěry v HR oddělení napříč nejrůznějšími organizacemi. Plných 67 % respondentů věří, že jejich HR bude schopno společnost podpořit a navigovat v dalších 3-5 letech. Znatelně se snížilo i procento vedoucích pracovníků, kteří stále nemají důvěru v jejich HR oddělení. V roce 2019 se tento ukazatel vyšplhal až na 26 %, zatímco v uplynulém roce pouze na 12 %. Tento trend je pro HR velkou příležitostí, ale zároveň i zodpovědností. Je tedy klíčové, aby si HR udrželo příznivé momentum a využilo tohoto vývoje na maximum. Co to ale v praxi znamená? Jak by měla vypadat nová role HR po krizi?

Nový set dovedností pro HR pracovníky

Dle HR ředitelky společnosti T-Mobile & Slovak Telekom, Jitky Adámkové, by HR mělo být vnímáno jako interní poradenství všech organizačních oddělení: HR zaměstnanci by měli být vnímáni jako interní consulting v rámci celé firmy. Zaměstnanci by tak měli být schopni holisticky posoudit situaci, která se odehrává v businessu, zanalyzovat situaci a navrhnout správná řešení problému, která často zahrnují i oblasti mimo HR.

Budoucí HR zaměstnanci by si tak měli osvojit komplexní set dovedností, zahrnující znalost agilního řízení a lean managementu, flexibilitu, datovou analytiku, change managementu a zdokonalit své diagnostické a komunikační znalosti.

Co je potřeba k tomu, aby si HR osvojilo svou novou roli?
Především je nutné zajistit si podporu celé organizace a vytvořit příslušné prostředí, které tuto tranzici umožní. V první řadě je stěžejní odstranit přemýšlení v tzv. silech a vnímat HR jako roli propojující oddělení napříč organizací, spíše než jako oddělenou funkci.

HR oddělení by mělo zůstat v nepřetržitém kontaktu s business leadery. Dále doporučujeme vyčlenit prostředky na digitalizaci administrativních a operativních procesů a poskytnout tak HR oddělení prostor pro jejich novou agendu. V neposlední řadě je nutné nastavit hranice nových úkolů HR, aby nedošlo k přehlcení zaměstnanců a narušení jejich wellbeingu.

V uplynulých dvou letech HR oddělení jasně prokázalo svou důležitost napříč organizacemi v nejrůznějších odvětvích. Pokud využijí současné příznivé situace, HR oddělení budou i nadále nabírat na důležitosti a osvojovat si nové role, které jim zajistí vyšší uznání a důvěru firemních zaměstnanců. Ve velmi turbulentní budoucnosti bude klíčové nastavit novou organizační kulturu a procesy podporující neustálou změnu. Dle Ondřeje Přerovského, Senior Managera v oblasti lidského kapitálu, by HR mělo excelovat nejen v oblasti change managementu, ale jít o krok dál a osvojit si procesy change enablementu tzn. opravdu provézt firemní zaměstnance danou změnou a být připraveno podpořit je na každém kroku.

Co byste si odnést z našeho dalšího livestreamu ze série HC trendů?
Aneb 5 kroků na cestě k nové roli HR

  1. Nebojte se rizika a osvojování nového a doposud neznámého
  2. Naslouchejte vašim zaměstnancům. Snažte se pochopit jejich potřeby a požadavky, ale zároveň kriticky zhodnoťte jejich dopad na vaši organizaci
  3. Vytvořte HR oddělení optimální podmínky, aby mohlo převzít svou novou roli
  4. Starejte se o wellbeing všech vašich zaměstnanců. HR by nemělo být výjimkou!
  5. Soustřeďte se na vytvoření silného zaměstnaneckého vztahu
Wellbeing

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right