Lidé 

Nová role HR: Z původně administrativní a operativní funkce k rovnocennému business partnerovi

Uplynulé dva roky byly ve znamení transformace, každodenních změn, nutnosti činit rychlá rozhodnutí, a především značné nejistoty. Situace byla náročná pro všechna oddělení napříč organizací a HR nebylo výjimkou, spíše naopak. Jak se role HR proměnila a kam se bude dále posouvat?

Během covidové krize získalo HR novou, doposud částečně opomíjenou nebo ne vždy viditelnou roli. Z původně administrativní funkce, charakterizované spoustou papírování a operativních procesů, se stalo leaderem v oblasti krizového managementu a převzalo tak vůdčí roli v každodenním řízení organizačních procesů. Teď se ale nabízí otázka: jak bude role HR vypadat v budoucnu? Vrátí se HR ke své „klasické“ před-covidové agendě? Nebo krize naopak nastolila nový směr fungování HR? Přesně těmto tématům jsme se věnovali během našeho posledního live streamu, ve kterém diskutovali Jitka Adámková, CHRO společnosti T-Mobile & Slovak Telekom, Ondřej Přerovský, Senior Manager v oblasti lidského kapitálu ve společnosti Deloitte a Monika Kováčová, Talent Director ve společnosti Deloitte CE.

Důvěra vůči HR ve firmě se zvyšuje

Během covidové pandemie role HR nepochybně posílila. HR se dostalo do úzkého kontaktu s business leadery jednotlivých odděleních, což přispělo k lepšímu pochopení HR funkce napříč organizací. Mimo to se HR ukázalo jako skvělý leader v oblasti krizového managementu a zajistilo si tak větší důvěru a uznání organizačních leaderů i samotných zaměstnanců.

Potvrzují to i nejnovější průzkumy, které ukazují jasný trend v nárůstu důvěry v HR oddělení napříč nejrůznějšími organizacemi. Plných 67 % respondentů věří, že jejich HR bude schopno společnost podpořit a navigovat v dalších 3-5 letech. Znatelně se snížilo i procento vedoucích pracovníků, kteří stále nemají důvěru v jejich HR oddělení. V roce 2019 se tento ukazatel vyšplhal až na 26 %, zatímco v uplynulém roce pouze na 12 %. Tento trend je pro HR velkou příležitostí, ale zároveň i zodpovědností. Je tedy klíčové, aby si HR udrželo příznivé momentum a využilo tohoto vývoje na maximum. Co to ale v praxi znamená? Jak by měla vypadat nová role HR po krizi?

Nový set dovedností pro HR pracovníky

Dle HR ředitelky společnosti T-Mobile & Slovak Telekom, Jitky Adámkové, by HR mělo být vnímáno jako interní poradenství všech organizačních oddělení: HR zaměstnanci by měli být vnímáni jako interní consulting v rámci celé firmy. Zaměstnanci by tak měli být schopni holisticky posoudit situaci, která se odehrává v businessu, zanalyzovat situaci a navrhnout správná řešení problému, která často zahrnují i oblasti mimo HR.

Budoucí HR zaměstnanci by si tak měli osvojit komplexní set dovedností, zahrnující znalost agilního řízení a lean managementu, flexibilitu, datovou analytiku, change managementu a zdokonalit své diagnostické a komunikační znalosti.

Co je potřeba k tomu, aby si HR osvojilo svou novou roli?
Především je nutné zajistit si podporu celé organizace a vytvořit příslušné prostředí, které tuto tranzici umožní. V první řadě je stěžejní odstranit přemýšlení v tzv. silech a vnímat HR jako roli propojující oddělení napříč organizací, spíše než jako oddělenou funkci.

HR oddělení by mělo zůstat v nepřetržitém kontaktu s business leadery. Dále doporučujeme vyčlenit prostředky na digitalizaci administrativních a operativních procesů a poskytnout tak HR oddělení prostor pro jejich novou agendu. V neposlední řadě je nutné nastavit hranice nových úkolů HR, aby nedošlo k přehlcení zaměstnanců a narušení jejich wellbeingu.

V uplynulých dvou letech HR oddělení jasně prokázalo svou důležitost napříč organizacemi v nejrůznějších odvětvích. Pokud využijí současné příznivé situace, HR oddělení budou i nadále nabírat na důležitosti a osvojovat si nové role, které jim zajistí vyšší uznání a důvěru firemních zaměstnanců. Ve velmi turbulentní budoucnosti bude klíčové nastavit novou organizační kulturu a procesy podporující neustálou změnu. Dle Ondřeje Přerovského, Senior Managera v oblasti lidského kapitálu, by HR mělo excelovat nejen v oblasti change managementu, ale jít o krok dál a osvojit si procesy change enablementu tzn. opravdu provézt firemní zaměstnance danou změnou a být připraveno podpořit je na každém kroku.

Co byste si odnést z našeho dalšího livestreamu ze série HC trendů?
Aneb 5 kroků na cestě k nové roli HR

  1. Nebojte se rizika a osvojování nového a doposud neznámého
  2. Naslouchejte vašim zaměstnancům. Snažte se pochopit jejich potřeby a požadavky, ale zároveň kriticky zhodnoťte jejich dopad na vaši organizaci
  3. Vytvořte HR oddělení optimální podmínky, aby mohlo převzít svou novou roli
  4. Starejte se o wellbeing všech vašich zaměstnanců. HR by nemělo být výjimkou!
  5. Soustřeďte se na vytvoření silného zaměstnaneckého vztahu
Wellbeing
Technologie  Lidé 

Práce odkudkoliv jako trend blízké budoucnosti. Jak se virtualizace organizací promítne na obsahu práce?

Díky přesunu zaměstnanců na home office v době pandemie se podařilo zachovat kontinuitu provozu celé řady firem. Zároveň s tím se ukázalo, že model práce z domova mnoha zaměstnancům vyhovoval. Vyjít těmto pracovníkům vstříc, a přitom si zachovat dobré výsledky, je proto novou výzvou pro zaměstnavatele i teamleadery. Řešením může být tzv. hybridní pracovní místo nebo umožnění práce odkudkoliv. Co tyto modely obnáší? Jak se s jejich zavedením promění nároky na práci samotnou? A jak svou firmu na nové formy distanční práce vůbec připravit? To jsou jen některé z mnoha otázek, které by si měla pokládat každá moderní organizace. 

22. 7. 2021
Lidé 

Zaměstnanci se postupně vrací do kanceláří. Jak je udržet spokojené i po roce stráveném na home office?

Fyzická i duševní pohoda zaměstnanců je pro mnoho firem již delší dobu zásadním tématem. Wellbeing společnosti intenzivně řešily ještě před nástupem koronavirové pandemie, současná situace ale tento trend ještě akcelerovala a fyzické a psychické zdraví zaměstnanců se tak stalo klíčovým elementem pro její zvládnutí. Proč je wellbeing zaměstnanců důležitý? A jaká je v tomto směru role firem po návratu zaměstnanců do kanceláří? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem live streamu. 

28. 6. 2021
Technologie  Lidé 

Kancelářím odzvonilo. Home office se během pandemie osvědčil, firmy plánují do budoucna umožnit práci odkudkoli

Home office se v důsledku koronavirové pandemie stal poměrně často skloňovaným pojmem. A je zřejmé, že trend přesouvání pracovního místa do našich domovů (resp. mimo kancelář) bude mít vliv na naši práci i do budoucna. Není proto radno jej podceňovat – na jedné straně sice přináší zaměstnancům pohodlí a flexibilitu, na straně druhé může být i zdrojem stresu a frustrace. Podívejte se společně s námi pod pokličku budoucnosti práce a pracovního prostředí a zjistěte, jak mohou společnosti nastavit efektivní a udržitelný model práce odkudkoliv a stát se virtuálními organizacemi. Tentokrát se zaměříme na téma pracovního místa. 

28. 5. 2021