Daně 

Nové výzvy na digitální transformaci podniků budou brzy vyhlášeny

Ministerstvo průmyslu a obchodu již brzy vyhlásí dvě nové dotační výzvy, které si kladou za cíl posílit inovativní a inteligentní digitální transformaci podniků v ČR. Výzvy nazvané Technologie 4.0 a Digitální podnik (výzva I.), které jsou součástí OP TAK, mají pomoci malým a středním podnikům zvýšit úroveň automatizace a digitalizace, a tím posílit jejich konkurenceschopnost.

Pokud tedy plánujete investice do IT vybavení či firemních procesů v oblasti digitalizace a automatizace výrobních i nevýrobních procesů, můžete využít podpory na nákup nových strojů i nového softwaru. Předběžné informace k jednotlivým výzvám naleznete níže. O konkrétních podmínkách vás budeme informovat, jakmile budou výzvy vyhlášeny.

Co výzvy nabízejí?

Technologie 4.0 Digitální podnik
Výše dotace: 5–50 mil. Kč 1–15 mil. Kč
Míra podpory: 30–60 %, dle místa realizace a velikosti podniku 30–60 %, dle místa realizace a velikosti podniku
Na co se dotace vztahují: Investice nebo pořízení nových výrobních i nevýrobních technologií a zařízení, které zvýší nejen technologickou úroveň podniku, ale také digitalizaci a automatizaci výroby (včetně infrastruktury). Může se jednat o pořízení:

o    hardwaru (například pořízení výrobních strojů) i

o    softwaru.

Investice nebo pořízení nových informačních a komunikačních technologií (ICT) či čerpání služeb s ICT spojených, například:

o    informační systémy umožňující komplexní digitalizaci (vnitropodnikové sítě, logistické systémy a jiné);

o    nevýrobní technologie (monitorovací systémy, čtečky, chipy, robotické technologie pro přepravu zboží či úklid a jiné);

o    software, služby poradců, školení či IT certifikace.

Podmínky dotace: Nemělo by se jednat pouze o nákup nových technologických zařízení a vybavení, ale především o digitalizaci a automatizaci výrobních procesů – např. propojení výrobních strojů s IT systémy – a zefektivní poskytování služeb. Díky projektu musí dojít k posunu v digitalizaci – žadatel musí ke konci projektu splnit alespoň 7 z 12 digitálních technologií DESI.

Kdo může o podporu žádat?

  • Malé a střední podniky, přičemž projekty musejí být realizovány na území ČR, mimo území hl. m. Prahy.

Mají výzvy nějaká omezení?

  • Každý žadatel může podat jen jednu aktivní žádost (v rámci každé výzvy).
  • Pro obě výzvy je závazná klasifikace počáteční investice, kam spadají investice související se zásadní změnou výrobního postupu, založením nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny nebo rozšířením výrobního sortimentu.
  • Pro výzvu Digitální podnik není možné podpořit pořízení hmotného majetku, který slouží ke generování zisku z hlavní podnikatelské činnosti žadatele o dotaci.

Jaké jsou formální parametry výzev?

Technologie 4.0 Digitální podnik
Plánované vyhlášení výzvy: 18. 10. 2023 4. Q 2023
Příjem žádostí: 15. 11. 2023 – 15. 2. 2024 Bude upřesněno
Typ výzvy: Kolová Průběžná
OP TAK Digitalizace Digitální transformace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right