Udržitelnost  Daně 

Nové výzvy podpoří udržitelné hospodaření s vodou a oběhové hospodářství v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 14. září 2023 dvě dlouho očekávané výzvy, kterými chce podpořit oblast efektivnějšího nakládání se zdroji. Konkrétně se jedná o výzvu s názvem „Udržitelné hospodaření s vodou“, zaměřenou na udržitelné nakládání s vodou v průmyslových podnicích, a o výzvu s názvem „Oběhové hospodářství“, zaměřenou na navýšení recyklační infrastruktury a zvýšení podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Cílem výzvy Udržitelné hospodaření s vodou je podpora opatření na úsporu vody a optimalizaci vodohospodářství v podnikatelském sektoru skrze implementaci oběhového hospodářství a adaptaci na změny klimatu. V rámci této výzvy tak mohou být podpořeny například investice do snižování ztrát vody v uzavřených okruzích a rozvodech vody, recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, instalace filtračních technologií, jímání nebo využívání dešťových vod, optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží za cirkulační) a další.

Výzva Oběhové hospodářství je zaměřena na omezování plýtvání druhotnými surovinami a předcházení vzniku odpadů. V rámci této výzvy tak mohou být podpořeny například investice do znovupoužití vlastního výrobního odpadu, výroby druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů anebo investice do projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů a další.

Co mají obě výzvy společné:

Míra podpory na jeden projekt:

 • 60 % – malý podnik
 • 50 % – střední podnik
 • 40 % – velký podnik bez omezení velikosti podniku pro výzvu Udržitelné nakládání s vodou
 • 40 % – velký podnik max. do 500 zaměstnanců (small mid-cap) pro výzvu Oběhové hospodářství

Výše podpory na jeden projekt:

 • Minimální výše dotace činí 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace činí 100 mil. Kč.

Omezení:

 • Projekt musí být realizován na celém území České republiky mimo Prahu.
 • Na jedno IČO lze podat až tři žádosti o dotaci (projekty musí být realizovány na různých místech).
 • Realizace projektu musí být dokončena k 31. prosinci 2026.

Specifické podmínky pro jednotlivé výzvy:

Cirkulární ekonomika Udržitelnost Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right