Daně 

Novinka v dotacích: Výzva Aplikace pro vývoj softwaru

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přinese ve třetím kvartále letošního roku novinku v oblasti dotací na výzkum a vývoj – chystá se vyhlášení II. výzvy programu Aplikace, která bude specificky zaměřena pouze na vývoj softwarových řešení.

V minulosti nebyla výzva Aplikace tematicky rozčleněna, což znamenalo, že IT projekty musely soutěžit s projekty z oblastí jako biotechnologie, nanotechnologie či pokročilá medicína. Tyto obory byly často hodnoceny jako přínosnější, a proto byla úspěšnost projektů zaměřených na vývoj softwaru nízká, ačkoliv se jednalo o inovativní a unikátní řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce nyní novou výzvou zpřístupnit dotační podporu také projektům v sektoru IT a tím přispět k dalšímu rozvoji tohoto strategického a dynamického odvětví. Níže přinášíme předpokládané parametry výzvy, kde si podnikatelé na vývoj softwaru rozdělí 1 miliardu korun.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky do 3 000 zaměstnanců bez omezení, nad 3 000 zaměstnanců pouze ve spolupráci s malým nebo středním podnikem

Na co se dotace vztahuje:

 • Náklady na mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení potřebné k realizaci projektu v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • Náklady na smluvní výzkum
 • Náklady na poradenské služby
 • Cestovní náklady řešitelského týmu
 • Ostatní režijní náklady např. na energie, kancelářské služby či na cloudové služby
 • Licence

Alokace a míra podpory

 • Alokace: 1 mld. Kč
 • Míra podpory v závislosti na velikosti podniku:

Průmyslový výzkum: 50–70 %

Experimentální vývoj 25–40 %

+ 15% bonus za spolupráci s univerzitou nebo malým/středním podnikem

Předpokládané termíny

 • Plánované datum vyhlášení a příjmu žádostí o podporu: 3. Q 2024
 • Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. Q 2024
OP TAK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right