Daně 

Novinky v Modernizačním fondu

Vláda ČR schválila na konci ledna programový dokument pro Modernizační fond. To představuje další krok vedoucí k přípravě jednotlivých dotačních výzev z Modernizačního fondu, kde je alokováno 150 miliard Kč určených k financování ekologicky šetrných projektů v následujících deseti letech. Čerpání prostředků z tohoto fondu bude umožněno uchazečům nejen z veřejného sektoru, ale rovněž podnikatelům a firmám.

Modernizační fond je určen k financování projektů podporujících investice do modernizace energetických systémů, zvýšení energetické účinnosti a využití udržitelných technologií. Jeho cílem je pomoci zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem vyspělých evropských států, se zvýšením podílu využívání čistých ekologických zdrojů a snižováním energetické spotřeby a skleníkových plynů. To povede k podpoře klimatu a životního prostředí, což je cílem strategie Green Deal směřující k CO2 neutrální Evropě a odklonu od uhlí.

Programový dokument obsahuje kromě základních cílů a strategií v oblasti energetiky a klimatu devět definovaných programů podpory. Do 1. února byly ve třech programech fondu přijímány tzv. předregistrační žádosti. Na základě schváleného programového dokumentu nyní mohou být připravovány finální výzvy umožňující čerpání finančních prostředků. Jednotlivé výzvy pak budou vypisovány v průběhu druhého a třetího kvartálu letošního roku. Největší objem prostředků bude možné čerpat v programech zaměřených na podporu obnovitelných zdrojů, modernizaci soustav zásobování tepelnou energií a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Energetické úspory Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Další potvrzení výkladu Nejvyššího správního soudu k postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí

V květnu loňského roku jsme vás informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla odmítnuta praxe finanční správy spočívající v nutnosti „dodanění“ hodnoty sankčních pohledávek při jejich postupování. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tento rozsudek navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům stanovení základu daně z příjmů v případě postoupení těchto pohledávek. 

23. 2. 2021
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci se pak orientuje na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. 

22. 2. 2021