Daně 

Novinky v Modernizačním fondu

Vláda ČR schválila na konci ledna programový dokument pro Modernizační fond. To představuje další krok vedoucí k přípravě jednotlivých dotačních výzev z Modernizačního fondu, kde je alokováno 150 miliard Kč určených k financování ekologicky šetrných projektů v následujících deseti letech. Čerpání prostředků z tohoto fondu bude umožněno uchazečům nejen z veřejného sektoru, ale rovněž podnikatelům a firmám.

Modernizační fond je určen k financování projektů podporujících investice do modernizace energetických systémů, zvýšení energetické účinnosti a využití udržitelných technologií. Jeho cílem je pomoci zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem vyspělých evropských států, se zvýšením podílu využívání čistých ekologických zdrojů a snižováním energetické spotřeby a skleníkových plynů. To povede k podpoře klimatu a životního prostředí, což je cílem strategie Green Deal směřující k CO2 neutrální Evropě a odklonu od uhlí.

Programový dokument obsahuje kromě základních cílů a strategií v oblasti energetiky a klimatu devět definovaných programů podpory. Do 1. února byly ve třech programech fondu přijímány tzv. předregistrační žádosti. Na základě schváleného programového dokumentu nyní mohou být připravovány finální výzvy umožňující čerpání finančních prostředků. Jednotlivé výzvy pak budou vypisovány v průběhu druhého a třetího kvartálu letošního roku. Největší objem prostředků bude možné čerpat v programech zaměřených na podporu obnovitelných zdrojů, modernizaci soustav zásobování tepelnou energií a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Energetické úspory Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right