Daně 

Novinky z DPH [říjen 2023]

Co nového přináší novela zákona o DPH, kterou schválila Poslanecká sněmovna? Jak Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v otázce dodanění či nedodanění dárku vyšší hodnoty, který získávali předplatitelé časopisu za uhrazení předplatného? Ovlivní názor generálního advokáta SDEU, v němž vyjádřil svou představu o fungování institutu vrácení DPH z neuhrazených pohledávek, i českou legislativu?

Vládní konsolidační balíček a DPH

Poslaneckou sněmovnou byla schválena novela zákona o DPH ve znění, které odpovídá představě Ministerstva financí o zrušení dvou snížených sazeb DPH a zavedení jediné snížené sazby daně ve výši 12 %, neboť řada opozičních pozměňovacích návrhů nebyla přijata. Novela kromě změn v sazbách obsahuje zákaz uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1 (vyjma například sanitních vozů a automobilů provozovaných pro koncesní přepravu osob).

Judikatura SDEU

  • V rámci rozhodnutí C-505/22 Deco Proteste – Editores se Soudní dvůr vyjadřoval k otázce, zda je nezbytné dodanit dárek předávaný k předplatnému časopisu. Dárek byl určen pro zákazníky, kteří uhradili alespoň roční předplatné. Rozdávaným zbožím byl buď tablet, nebo mobil, jednalo se tedy o dárky relativně vyšší hodnoty. Soudní dvůr dovodil, že dárky představovaly vedlejší plnění k poskytnutému předplatnému, a nebylo tedy nutné z jejich hodnoty odvádět DPH. Rozhodnutí soudu by mohlo do určité míry formovat praxi v ČR.
  • Generální advokát SDEU se v případu C-314/22 Consortium Remi Group vyjadřoval k pravidlům pro opravu základu daně v případě nedobytných pohledávek. Jeho představa o fungování institutu vrácení DPH z neuhrazených pohledávek se z velké části zcela míjí s tím, jak jsou daná pravidla popsána českým zákonem o DPH. Pokud myšlenky generálního advokáta nakonec převezme i SDEU, mohlo by jít o průlomový judikát.
Konsolidační balíček SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right