Daně 

Novinky z DPH [září 2023]

Pozměňovací návrhy vládního konsolidačního balíčku přináší zajímavé novinky v oblasti DPH. Generální finanční ředitelství se zabývalo určením základu daně při darování obtížně prodejného zboží. A Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí, která mohou mít významný dopad na oblast DPH i v České republice. Podrobnosti zjistíte v našem článku.

Vládní konsolidační balíček a DPH

V rámci jednání o vládním konsolidačním balíčku na půdě Poslanecké sněmovny došlo k předložení mnoha pozměňovacích návrhů, z nichž patrně nejzajímavější je sjednocení 12% sazby DPH na dodání novin i časopisů, širší uplatnění 12% sazby daně i na nealkoholické nápoje, na dodání řezaných květin či palivového dřeva, a především velmi rozsáhlé rozšíření aplikace 12% sazby daně na zdravotnické prostředky/zařízení. Konsolidační balíček naopak beze změny přináší zákaz uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů, ačkoli navrhovaná úprava obsahuje poměrně závažné nedostatky nerespektující neutralitu DPH.

Darování obtížně prodejného zboží

GFŘ po delší době vydalo informaci k určení základu daně při darování zboží, které je již prakticky neprodejné. GFŘ u takového darování umožní stanovit základ daně ve výši blížící se nule. V uvedené informaci GFŘ komentuje i obecná pravidla pro určení základu daně při rozdávání běžně obchodovatelného zboží.

Judikatura SDEU

  • Judikát SDEU ve věci C-453/22 Schütte určil, že správce daně je povinen vrátit odběrateli DPH neoprávněně naúčtovanou dodavatelem, pokud ji odběratel nemůže vymoci od dodavatele z důvodu promlčení příslušné pohledávky. Jde o rozhodnutí, které by mohlo mít vliv na doměřování DPH správcem daně a na zpětné promíjení takových doměrků.
  • V případu C-461/21 SC Cartrans Preda nepřipustil SDEU osvobození přepravy přímo spojené s dovozem v případě podvodu, nebo pokud nebude prokázáno, že hodnota služeb byla zahrnuta do základu DPH u dováženého zboží. Jde o názor, který by mohl změnit běžně rozšířenou interpretaci pravidel pro osvobození služeb přímo spojených s dovozem.
  • Překvapivou odpověď připravil SDEU i v případu C-180/22 Mensing, v jehož rámci popsal stanovení základu daně při dodání uměleckých děl pořízených obchodníkem, a to intrakomunitárně přímo od autorů. SDEU dovodil, že samovyměřená DPH při intrakomunitárním pořízení díla nesnižuje základ daně, protože taková daň není (z čistého jazykového pohledu) součástí kupní ceny díla, ačkoli pro obchodníka bezesporu nákladem je. Toto rozhodnutí může značně ovlivnit postup zdaňování prodejů uměleckých děl.
  • V rozhodnutí C-108/22 C. sp. z o. o. se SDEU zabýval uplatněním zvláštního režimu pro cestovní služby u přeprodeje hotelového ubytování v nezměněném stavu. Dospěl k závěru, že taková transakce by měla podléhat zvláštnímu režimu zdanění, a to i přesto, že k ubytování nebudou prodejcem přidány žádné dodatečné služby. Podle našeho názoru nejde o nijak přelomové rozhodnutí.
Konsolidační balíček GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right