Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červenec

Další novinky z mezinárodního zdanění, tentokrát o aktualizaci modelové smlouvy, kterou zveřejnila OSN a první výměně informací o předběžném daňovém posouzení ve Švýcarsku.

OSN zveřejnila aktualizaci modelové daňové smlouvy
Aktualizace modelové smlouvy OSN pro zamezení dvojího zdanění na rok 2017 mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi byla zveřejněna 18. května 2018 a odráží změny modelové smlouvy z roku 2011, které v dubnu 2017 schválil Výbor expertů OSN pro mezinárodní spolupráci v daňových záležitostech.

Ve Švýcarsku proběhla první výměna informací o předběžném daňovém posouzení
Spolková daňová správa poprvé předala informace o předběžném daňovém posouzení v rámci spontánní výměny informací s partnerskými zeměmi. První část čítající 82 zpráv o předběžném daňovém posouzení s platností k 1. lednu 2018 byla předložena 41 státům včetně Francie, Německa, Nizozemska, Ruska a Spojeného království.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right