Daně 

Novinky z oblasti globální minimální daně a její české implementace

Na konci loňského roku vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny, který do českého právního řádu zavádí globální pravidla OECD, která známe také pod názvem Pilíř II. Další novinky související se zaváděním minimální daně jsme pro vás shrnuli v následujícím článku.

Začněme domácími aktualitami. Dne 29. prosince 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákon č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny („zákon“). Nový zákon se jistě stane pro některé z nás oblíbenou položkou ve vyhledávači legislativy, minimálně několik prvních let. Pravidelní čtenáři našeho dReportu již z předchozích článků vědí, že tento zákon transponuje do českého právního řádu pravidla tzv. Pilíře II – globální minimální daně, v EU zaváděné prostřednictvím Směrnice 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii („směrnice“).

Nový zákon nabyl účinnosti dne 31. prosince 2023 (v souladu se směrnicí a v rámci transpoziční lhůty), čímž jsme se zařadili mezi několik málo zemí, které ve vztahu k prvnímu období roku 2024 budou řešit „pouze“ nejasnosti vyplývající z nových globálních pravidel, nikoliv nejasnosti spojené s pozdní implementací pravidel. Byť bude situace v ostatních zemích samozřejmě komplikovat život i českým nadnárodním skupinám.

Také v ostatních zemích dochází průběžně k zavádění pravidel globální minimální daně či dílčích povinností z nich vyplývajících. Aktuality k vývoji implementace v jednotlivých zemích můžete sledovat na našem globálním webu daňových novinek tax@hand. Nově také najdete shrnutí k vývoji v jednotlivých zemích na naší platformě věnované Pilíři II.

Ani OECD nelenila a před Vánoci publikovala již třetí metodiku, která se věnuje dalším vybraným problémům. Obsahuje například specifika vyplývající z vykazování úpravy kupní ceny (PPA) v reportingu a kvalifikovaných finančních výkazech, doplnění k přechodným CbC safe harbours, přechodné lhůty pro skupiny s kratším vykazovacím obdobím aj. OECD plánuje vydat konsolidovanou verzi doposud zveřejněných administrativních metodik v průběhu tohoto nebo následujícího roku.

OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right