Daně 

NSS rozhodl, kdy nevzniká nárok na úrok z nesprávně stanovené daně

Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém rozhodnutí v červenci 2023 potvrdil svou dosavadní judikaturu, podle které nemá daňový subjekt nárok na úrok z nesprávně stanovené daně, pokud tuto daň uhradil před datem náhradní lhůty splatnosti, tedy ještě před tím, než dodatečný platební výměr nabyl právní moci.

Skutkové okolnosti případu

Správce daně doměřil daňovému subjektu dodatečnými platebními výměry daň z přidané hodnoty za zdaňovací období od ledna 2013 do července 2015. Doměřená daň včetně souvisejícího penále dosáhla částky více než 28 mil. Kč, kterou daňový subjekt uhradil ještě před tím, než byly dodatečné platební výměry zrušeny odvolacím orgánem z důvodu uplynutí lhůty pro stanovení daně. Následně správce daně vrátil daňovému subjektu vzniklý přeplatek a rozhodl, že daňovému subjektu nárok na úrok z nesprávně stanovené daně nevznikl.

Posouzení případu NSS

NSS v rozsudku připomněl, že nárok na úrok z nesprávně stanovené daně vznikne podle daňového řádu pouze v případě, že daňový subjekt uhradil pravomocně stanovenou daň, která byla následně zrušena. Je sice pravda, že odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru nemá odkladný účinek, ale zároveň je třeba zohlednit, že doměrek je splatný až v náhradní lhůtě den splatnosti, tj. ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí. Pokud daňový subjekt daň uhradil před náhradním dnem splatnosti, učinil tak dobrovolně a nárok na úrok z nesprávně stanovené daně mu nevznikne.

Úroky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right