Daně 

Od COVID-19 k digitalizaci podnikání: Chytrá správa daní, elektronizace smluv a nové obchodní modely

Pandemie způsobená onemocněním COVID-19 mnohé společnosti překvapila a výrazně změnila obchodní prostředí. Proměnilo se chování spotřebitelů, kteří ve větší míře poptávají zboží online, neboť kamenné obchody zůstaly zavřené. Ale také se výrazně změnila situace uvnitř firem, jejichž zaměstnanci se ze dne na den přesunuli do virtuálního prostředí a začali pracovat na „home office“. Zdaleka ne všechny systémy ve společnosti tak zůstaly pod kontrolou.

Na novou post-COVIDovou situaci je potřeba reagovat, přizpůsobit se jí a inovovat. A to nejen proto, aby společnosti lépe zvládly případnou druhou vlnu pandemie, ale zejména aby obstály v konkurenčním prostředí, které klade důraz na efektivitu a flexibilitu. Odpovědí na mnohé aktuální výzvy je digitalizace.

Řada společností stále ještě nepracuje se všemi možnostmi, které jim legislativa v oblasti digitalizace nabízí. Ať už se jedná o elektronizaci při uzavírání kontraktů, nebo digitalizaci daňové a další agendy. Přitom změny ve způsobu podnikání jsou nevyhnutelné.

Nové obchodní modely

Prioritou mnohých společností v době post-COVIDové je úprava obchodního modelu a zajištění prodeje zboží online. Tzv. omnichannel distribuční systém a prodej prostřednictvím e-shopu jsou dnes velmi populární nejen u klasického retailového zboží. Tento trend s sebou nese potřebu přizpůsobit se regulaci e-commerce a online platforem. Kromě operativy spojené s takovou změnou je zpravidla potřeba zrevidovat dodavatelsko-odběratelské a distribuční smlouvy. Společnosti se musí též vypořádat s daňovými dopady obchodování online a s ochranou dat a osobních údajů.

Nové fungování společností

Druhá věc je úprava vnitřních procesů ve společnosti. Možnost spravovat daňové a smluvní záležitosti společnosti kdykoliv, odkudkoliv a s úsporou nákladů na zaměstnance je ideálním způsobem, jak efektivně uvolnit finanční prostředky, čas a podnikatelské kapacity. Navíc se tímto způsobem dá dobře eliminovat riziko chyb. V době karantény se mohlo velmi lehce stát, že společnost opomenula podat DPH přiznání či kontrolní hlášení. Nebo byl finančním úřadem vyměřen úrok z prodlení, aniž vůbec společnost tušila o nedoplatku na dani. Společnosti nyní hledají způsob, jak transformovat.

Digitalizace jako řešení

Pokud se společnosti chtějí těchto rizik vyvarovat, měly by se začít digitalizovat už nyní a modernizaci zahájit co nejdříve. Do budoucna si nevystačí s kamennými prodejnami a neflexibilní distribucí. Společnosti budou muset investovat do e-shopu a transformovat své obchodní modely, aby přilákaly zákazníky, kteří si zvykli nakupovat online.

Nastal čas začít spravovat smluvní dokumentaci elektronicky a přesunout komunikaci ve vztahu ke klientům a obchodním partnerům, ale i ve vztahu k veřejné správě online. K tomu je možné využít stávající nástroje, jako je např. daňová informační schránka nebo datová schránka. Novela daňového řádu od příštího roku dále posílí možnosti elektronické komunikace s finanční správou prostřednictvím portálu Moje daně. Je dobré připravit se na tuto změnu a nastavit digitální procesy už dnes.

Digitalizace COVID-19 dReport zpravodaj
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020