Daně 

OECD a EU: Novinky k dvoupilířovému systému

Dne 22. února 2022 OECD zveřejnila komentáře z veřejné konzultace k návrhu modelových pravidel pro definici zdanitelné přítomnosti v dané jurisdikci a rozdělování zisku spadajícího pod „Částku A“ v rámci prvního pilíře. Tyto komentáře pomohou členům Inkluzivního rámce s formulací příslušných pravidel.

Kompletní souhrn připomínek je dostupný na webových stránkách OECD.

Kromě toho jsou od 8. března 2022 na webových stránkách OECD rovněž dostupné komentáře z veřejné konzultace návrhu modelových pravidel pro stanovení základu daně v rámci „Částky A” prvního pilíře.

Dále 14. března 2022 OECD rovněž zveřejnila dlouho očekávaný komentář ke Globálním pravidlům proti erozi základu daně (GloBE). Komentář je doplněn ilustrativními příklady.

V další fázi by měl Inkluzivní rámec OECD/G20 pro BEPS vypracovat tzv. implementační pravidla na podporu daňových orgánů při realizaci a administraci pravidel GloBE. V první etapě tohoto procesu je otevřena opět veřejná konzultace, jejímž cílem je shromáždit od zainteresovaných subjektů informace o záležitostech, které je třeba řešit v rámci procesu implementace. Připomínky lze zaslat nejpozději do 11. dubna 2022, veřejná konzultace k obdrženým komentářům se bude konat na konci dubna 2022.

EU: Implementace Pilíře II se o rok odkládá

Návrh směrnice, která má v rámci EU implementovat Pilíř II (globální minimální daň) z dílny inkluzivního rámce OECD/G20 pro BEPS, byl jedním z témat diskutovaných na schůzce Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) dne 15. března 2022. Ministři financí z 27 členských států EU nebyli schopni jednohlasně odsouhlasit kompromisní znění návrhu směrnice pro implementaci Pilíře II (připravené pod francouzským předsednictvím) a další schůzka v této věci byla naplánována na 5. dubna 2022. Kompromisní znění textu je první formální indikací, že původní EU plán implementace se posune o jeden rok (tj. do konce roku 2023 a 2024 v případě doplňkových pravidel UTPR).

Posunutí implementace nicméně umožňuje věnovat více času technickým nejasnostem a dalším problémům, které koncept modelových pravidel Pilíře II přináší. Jak již bylo zmíněno výše, dlouho očekávaný OECD komentář a příloha s příklady čítá přes 270 stran, což představuje fakticky první indikaci skutečného rozsahu globálního daňového režimu.

Komentář i ilustrativní příklady jsou nyní předmětem revizí a vyjádření odborné veřejnosti. O dalších podrobnostech vás budeme informovat.

OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right