Daně 

OECD: Daňový report pro rok 2018

Dne 5. září 2018 zveřejnila OECD „Reformy daňových politik pro rok 2018: OECD a vybrané partnerské ekonomiky“.

Každoroční zpráva Reformy daňových politik pro rok 2018: OECD a vybrané partnerské ekonomiky upozorňuje na hlavní trendy v daňových politikách. Zpráva popisuje daňové trendy v 35 zemích OECD, dále v Argentině, Indonésii a Jižní Africe. Ze zprávy vyplývá, že ekonomické pobídky poskytované v rámci fiskální politiky nabyly na významu. Jedná se například o pokračující trend snižování sazby daně z příjmu právnických osob, kdy průměrná sazba napříč zeměmi OECD klesla z 32,5 % v roce 2000 na 23,9 % v roce 2018, nebo snížení sazby daně z příjmu fyzických osob pro osoby s nízkými a středními příjmy.

OECD Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right